75 000 euron lahjoitus LUMA-keskus Suomelle


Lehdistötiedote |PDF| fin
Pressneddelnde |PDF| swe
Press Relase |PDF| eng

Julkaisuvapaa 27.4.2019 klo 15.30

Zonta tukee tyttöjen LUMA-aineiden harrastusta:

75 000 euron lahjoitus LUMA-keskus Suomelle

Zonta-järjestö kerää varoja ZAU-kerhoihin, joiden tavoitteena on innostaa tyttöjä harrastamaan ja opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Ensimmäinen rahalahjoitus tehtiin kerhotoiminnasta vastaavalle yhteistyökumppani LUMA-keskus Suomelle zontien kevätseminaarissa Pietarsaaressa 27.4.2019.

Suomessa on edelleen selkeä jako nais- ja miesvaltaisiin ammatteihin, eikä palkkaus sukupuolten välillä ole tasa-arvoinen. Tytöt menestyvät koulussa hyvin, mutta vierastavat valinnoissaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Näin he sulkevat pois monia jatko-opiskelumahdollisuuksia jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Zonta Internationalin Piiri 20 haluaa järjestön 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi nostaa esiin järjestön perusajatusta tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä. Keväällä 2018 käynnistetyllä ZAU-kampanjalla kerätään varoja, joiden avulla LUMA-keskus Suomi -verkosto järjestää ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvaa ja tiedeaineisiin liittyvää ZAU-kerhotoimintaa. Verkostolla on kokemusta lapsille ja nuorille suunnatuista LUMA-kerhoista jo vuodesta 2004.

Zonta-järjestön puolesta 75 000 euron lahjoituksen luovutti Governor Lea Helle, ja LUMA-keskus Suomen puolesta sen vastaanotti fil. toht. Maarit Mäkelä LUMA-keskus Pohjanmaasta. Toinen lahjoitus tehdään Helsingissä Zontan 100-vuotisjuhlaseminaarissa 8.11.2019.

–Tämä ZAU-yhteishanke on ainutlaatuinen ja erittäin tärkeä Suomelle. Hankkeessa tuotetaan uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen uusia avauksia edistämään LUMA-osaamista, toteaa LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela ja toivottaa oivaltamisen ja onnistumisen iloa kaikille.

 

Tavoitteena 100 kerhoa ja 1 000 kerholaista

ZAU-kerhojen toteuttajatahojen ja kerho-ohjaajien haku on juuri meneillään. Ensimmäiset kerhot käynnistyvät vuonna 2019, ja toiminta jatkuu vuonna 2020. Pääkaupunkiseudulla on jo käynnissä kaksi pilottikerhoa. Kampanjan tavoitteena on 100 kerhoa ja 1 000 kerholaista vuosina 2019–2020 ympäri Suomea sekä uusi, pysyvä toimintamalli kouluihin.

Kerhoissa halutaan herättää erityisesti 10–12-vuotiaiden tyttöjen kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan heidän tärkeiksi kokemiensa aiheiden sekä yliopistoissa tutkimusperustaisesti kehitettyjen uusien opetusmenetelmien avulla. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. ympäröivä ympäristö ja kestävä kehitys, ruokaa ja reaktioita, luonnontieteet ja taide, tähdet ja avaruus sekä digitaalisuus ja robotiikka. Vaikka pääpaino on tytöissä, pojatkin ovat tervetulleita.

Zonta-järjestön jäsenet osallistuvat kerhotoimintaan paitsi varoja keräämällä myös osallistumalla kummeina, mentoreina paikallisina koulutoimen kannustajina sekä esikuvina ja esikuvien hankkijoina. LUMA-keskus Suomen verkoston vastuulla on kerhotoiminnan järjestämisen ja ohjaajien kouluttamisen ohella viestintä kouluille, opettaja- ja opiskelijajärjestöille yms.

Lisätietoja:
Lea Helle, Governor 2018–2020, Zonta International Piiri 20, lea.helle(at)zonta.fi, 044 350 8112
Vuokko Skyttä, ZAU-hankkeen projektipäällikkö, Zonta International Piiri 20:n palvelutoimikunnan
puheenjohtaja, vuokko.skytta(at)gmail.com, 040 501 8675
Maija Aksela ZAU-hankkeen johtaja, LUMA-keskus Suomi -verkoston johtaja, professori,
maija.aksela(at)helsinki.fi, 050 415 1450
Iisa Rautiainen, ZAU-hankkeen yhteyshenkilö, iisa.rautiainen(at)helsinki.fi, 050 311 4538


”ZAU-kerhokuva_1”, lähde: LUMA-keskus Suomi

ZAU – Zonta Antaa Uskallusta – on Zonta-järjestön sekä tiede- ja teknologiayliopistojen LUMA-keskus
Suomi -verkoston toteuttama hanke, jonka puitteissa toteutetaan erityisesti tytöille suunnattua
ilmiöpohjaista, matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamisen ja opiskelun pariin
innostavaa kerhotoimintaa.

www.zau.fi www.luma.fi/zau/ www.facebook.com/zaukampanja/

Vuonna 1919 perustettu Zonta International (ZI) on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama
maailmanlaajuinen järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön
avulla. Järjestön visiona on maailma, jossa jokainen nainen ja tyttö pystyy käyttämään hyväkseen kaikki
kykynsä. ZI Piiriin 20 kuuluvat Suomi ja Viro.
www.zonta.fi