Zonta Piiri 20 julkilausuma 7.10.2023

Zonta International Piiri 20

Julkilausuma piirikokouksessa 7.10.2023

Digitaalinen väkivalta on merkittävä lähisuhdeväkivallan muoto, jolle tytöt ja naiset ovat erittäin haavoittuvaisia.

Digitaalinen väkivalta on väkivaltaa, jossa toista ihmistä vainotaan, loukataan, kontrolloidaan, häiritään seksuaalisesti tai vahingoitetaan käyttämällä erilaisia digitaalisia sovelluksia, alustoja ja laitteita, kuten puhelinta tai tietokonetta. Digitaalista väkivaltaa voidaan kutsua myös teknologiavälitteiseksi väkivallaksi, joka kehittyy ja hakee jatkuvasti uusia muotoja.

Digitaalista väkivaltaa ovat esimerkiksi puhelimen tai tietokoneen käytön kontrollointi, teknologian kautta tapahtuva uhkailu, häiritsevä ja toistuva soittelu tai viestien lähettely, intiimien kuvien levittäminen tai sillä uhkailu ja vaatimus näyttää puhelutietoja tai viestejä. Digitaalisen väkivallan tarkoituksena on murtaa väkivallan kokijan turvallisuudentunne. Vaikutukset kokijalle voivat olla musertavia: ahdistusta, pelkoa, häpeää, fyysisiä ja psyykkisiä oireita, jopa itsetuhoisia ajatuksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan 42 prosenttia lukioikäisistä tytöistä oli kokenut seksuaalista verkkohäirintää. Määrä on lähes kaksinkertaistunut kahden vuoden aikana. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) väestörahaston mukaan 85 prosenttia naisista on nähnyt digitaalista väkivaltaa verkossa ja lähes 40 prosenttia on kokenut sitä henkilökohtaisesti. Naiset, tytöt, vähemmistöt ja marginalisoidut ihmisryhmät ovat erityisen alttiita digitaaliselle häirinnälle ja väkivallalle.

Zontan Digihäirintää vastaan #yhdessä -kampanja kohdistaa huomion nuorten tarvitsemaan tukeen selviytyä digihäirinnän kokemusten kanssa. Kampanja aktivoi nuorten lähiyhteisöjä havaitsemaan digihäirintää ja rohkaisee läheisiä nuorten aktiiviseen tukemiseen, ymmärtäen samalla digitaalisen toiminnan merkityksen nuorten arjessa. Kampanjaa tehdään yhteistyössä Loisto Setlementti Ry:n ja Nicehearts Ry:n Sua varten somessa -toiminnan kanssa.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan digitaalisen väkivallan vastainen työ on ajasta ja paikasta riippumatta aina merkityksellistä. Zonta International Piiri 20 edellyttää naisiin ja tyttöihin kohdistuvan teknologiavälitteisen väkivallan erityispiirteiden varhaista tunnistamista sekä palveluiden ja resurssien turvaamista ehkäisevien toimien ja toimijoiden monialaisen yhteistyön lisäksi.

Digitaalista väkivaltaa itsessään ei ole Suomessa kriminalisoitu. Monet digitaaliseen väkivaltaan liittyvät aspektit voivat kuitenkin olla rikoslaissa rangaistavia, esimerkiksi viestintärauhan rikkominen, salakuuntelu tai törkeä kunnianloukkaus. Digitaalisen väkivallan kriminalisointi olisi keino ulottaa rikosoikeudellinen vastuu digitaalisen väkivallan tekijälle. Tehokasta voi myös olla jo olemassa olevien rikosoikeudellisten nimikkeiden ulottaminen koskemaan digitaalista ympäristöä. Teknologiayritysten ja verkkoalustojen toimilla ja näiden sääntelyllä voidaan myös vaikuttaa digitaalisen väkivallan saamiin muotoihin.

Zonta International Piiri 20 tukee digitaalisen väkivallan ehkäisyä vaikuttamalla niin kansainväliseen, kansalliseen, alueelliseen kuin paikalliseen toimintaan ja päätöksentekoon yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. ZONTA Says NO to Violence Against Women -kampanja 25.11. -10.12.2023 osoittaa Zonta International -järjestön jatkuvaa sitoutumista naisten turvallisuuden ja suojelun varmistamiseen.

Zonta International D20

Merja Ora

Governor

merja.ora@zonta.fi

+358 50 5292 331

Taina Junttila

District Advocacy Chair

taina.junttila@zonta.fi

+358 40 0284 585

Vuokko Skyttä

District Service Chair

vuokko.skytta@zonta.fi

+358 40 5018 675