Zonta-järjestö rohkaisee tyttöjä opiskelemaan matematiikkaa ja luonnontieteitä Tiedote 24.9.2018

 

Zonta International Piiri 20 toteuttaa vuosina 2018–2019 yhdessä LUMA-keskus Suomen kanssa kampanjan, jossa kerätyillä varoilla järjestetään tytöille suunnattuja matemaattis-luonnontieteellisiä ZAU-kerhoja ja vaikutetaan näin tulevaisuuden koulutus- ja uravalintoihin.

Suomessa tytöt menestyvät koulussa hyvin, mutta vierastavat matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Näin he sulkevat pois monia jatko-opiskelumahdollisuuksia jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ammatit jakaantuvat edelleen selkeästi nais- ja miesvaltaisiin aloihin, eikä niiden palkkaus ole tasa-arvoista.

ZAU-kampanjan (”Zonta Antaa Uskallusta”) avulla halutaan korostaa tarvetta edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja rohkaista tyttöjä uskomaan omiin kykyihinsä aina varhaiskasvatuksesta korkeampiin koulutusasteisiin.

Tavoitteena 100 kerhoa ja uusi toimintamalli

 Vuonna 1919 perustettu Zonta International haluaa 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi nostaa esiin järjestön perusajatusta tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä. Tämä vaatii tekoja, joista yksi esimerkki on kansallinen ZAU-kampanja.

ZAU-kerhoissa pyritään herättämään 10–12-vuotiaiden tyttöjen kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan näiden tärkeiksi kokemien aiheiden sekä yliopistoissa tutkimusperustaisesti kehitettyjen uusien opetusmenetelmien avulla.

Ilmiöpohjaisen oppimisen teemoina voivat olla esim. hyvinvointi ja terveys, ruoka ja ravitsemus, molekyyligastronomia, liikunta, luonto ja ympäristö, avaruus ja tähdet sekä peliohjelmointi. Taide voi toimia sekä teemana että oppimismenetelmänä, mm. draaman keinoin ja tarinoita hyödyntäen.

ZAU-kampanjan tavoitteena on 100 kerhoa ja 1 000 kerholaista ympäri Suomea sekä virtuaalisesti. Vaikka ZAU-kerhot on suunnattu erityisesti tytöille, ovat pojatkin lämpimästi tervetulleita. Hankkeen tavoitteena on samalla kehittää tutkimusperustaisesti uusi, pysyvä toimintamalli yhteisölliseen perhetiedekasvatukseen, joka innostaa erityisesti tyttöjä LUMA-aineiden opiskeluun.

 Yhdessä olemme enemmän

Kampanjan varainkeruu käynnistyy virallisesti 25.9.2018 Helsingin yliopiston tiloissa pidettävässä ZAU-startissa. Tärkein varainkeruumuoto on lahjoittaminen, johon toivotaan erityisesti apua suurelta yleisöltä. Lisäksi järjestetään ZAU-tapahtumia, joissa kerrotaan sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta Suomessa ja rohkaistaan osallistujia tekemään omia valintoja. Varoja kerätään myös erityisillä ZAU-kampanjatuotteilla.

Jatkossa LUMA-keskus Suomi tiedottaa ZAU-kerhotoiminnan mahdollisuudesta peruskouluille, nuorisotaloille, kirjastoille jne.

Vuoden tuottajan Emmalla palkitun Henri ”MGI” Lanzin johtama tekijätiimi on tuottanut ZAU-kampanjaa vauhdittamaan oman tunnuskappaleen, jonka esittää kultaa ja platinaa myynyt räppäri Tuomas Kauhanen. ”Voima” sai ensiesityksensä keväällä kampanjan aloitustilaisuudessa Hanasaaressa.  

 

Lisätietoja: Zonta International

Lea Helle, Governor 2018–2020, Zonta International District 20 (Finland & Estonia)
puh. 044 350 8112, s-posti lea.helle(at)zonta.fi

Vuokko Skyttä, varainkeruukampanjan yhteyshenkilö, palvelutoimikunnan puheenjohtaja
puh. 040 501 8675, s-posti vuokko.skytta(at)gmail.com 

LUMA-keskus Suomi

Maija Aksela, hankkeen johtaja, LUMA-keskus Suomi -verkoston johtaja, professori,
puh. 050 415 1450, s-posti maija.aksela(at)helsinki.fi

Iisa Rautiainen, hankkeen koordinaattori, puh. 050 311 4538, s-posti, iisa.rautiainen@helsinki.fi

LUMA-keskus Suomi -verkoston johtajan, professori Maija Akselan mukaan opetus ZAU-kerhoissa tapahtuu tyttöjen tärkeiksi kokemien aiheiden ja akateemiseen tutkimukseen perustuvien uusien opetusmenetelmien avulla. Kuva: Aki Schadewitz

 

Räppäri Tuomas Kauhasen ensiesitys Voima-räpistä sai innostuneen vastaanoton zontien kevätseminaarissa Hanasaaressa. Kuva: Aki Schadewitz

 

Tietoa ZAU-kampanjasta löydät täältä www.zau.fi

Kuuntele täältä Voima-räppi

Katso Maija Akselan puheenvuoro ZAU-kampanjan avauksesta täältä ZAU_Maija_Aksela

 

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, jonka tavoitteena on työnsä avulla voimaannuttaa naisia ja tyttöjä kaikkialla maailmassa. Järjestön visiona on maailma, jossa jokainen nainen ja tyttö pystyy käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä. www.zonta.fi

LUMA-keskus Suomi on 12 suomalaisen tiede- ja teknologiayliopiston verkosto, jolla on lasten ja nuorten innostamisesta matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskelun pariin pitkät perinteet. www.luma.fi/keskus/