Zonta International Piiri 20:n edustajaksi Young Women in Public Affairs Award kilpailuun valittiin An Cong

Scholarships Committee Biennium 2016-2018

STIPENDITOIMIKUNTA TIEDOTTAA

VÄLIAIKATIETONA, joka liittyy Young Women in Public Affairs Award 2017-hakuun, toimikunnalla on ilo ilmoittaa kaikille asianosaisille, että toimikunta on valinnut Piiri 20:n edustajan kansainväliseen kilpailuun:

Zonta International Piiri 20 Stipenditoimikunta kokoontui 7.3.2017 päättämään Piiri 20:n ehdokkaasta kansainväliseen Young Women in Public Affairs Award -kilpailuun, jossa jaetaan kymmenen (10) kansainvälistä tunnustuspalkintoa, USD4000 kukin, ja piirin ehdokkaan palkintona USD1000 kukin.

YWPA-tunnustuspalkinto julistettiin hakuun elokuun alussa 2016 ja siitä lähetettiin tieto välittömästi kaikille piirin kerhoille, samoin hakuohjeet ja ohjeet kerhoille suomeksi ja ruotsiksi. Viroksi saatiin hakuohjeet myöhemmin. Toimikunnan suositus kerhojen määräpäiväksi oli 12.2.2017, Stipenditoimikunnan oma määräpäivä oli 4.3., mihin mennessä hakemusten tuli olla toimikunnan puheenjohtajalla, Anja Kuosalla.

Toimikunta sai määräpäivään, 4.3., mennessä viisi hakemusta ja totesi arvostelukokouksessaan yksimielisesti, että hakijoiden joukossa oli kaksi täysin tasavertaista hakijaa, An Cong, joka oli Zonta-kerho Helsinki IV:n ehdokas ja Johanna Töugu, Zonta-kerho Pärnun ehdokas, joiden kokonaispistemäärien ero oli vai 2 pistettä ja keskiarvot An Cong, 98,12 ja Johanna Töugu, 97,83.

Kumpikin toimii aktiivisesti niin omassa koulumaailmassaan kuin sen ulkopuolella, kumpikin on aloitteellinen ja kiinnostunut niin yhteiskunnallisista asioista kuin omiin opintoihin liittyvistä seikoista. Kumpikin on osoittanut vaikuttavaa määrätietoisuutta tulevaisuutensa suunnittelussa ja suunnitelmien toteuttamisessa. Yrittäjyys on kummankin kiinnostuksen kohde, jopa niin, että se on tuonut julkisuutta ja julkista kiitosta kummallekin. Kumpikin on kansainvälisesti orientoitunut monin eri tavoin ja kumpikin osoittaa harvinaista kypsyyttä käsitellessään esimerkiksi kysymystä no. 5.

Toimikunta päätti yksimielisesti esittää Governor Tuija Kirveskari Tähtiselle että Zonta International Piiri 20:n edustajaksi Young Women in Public Affairs Award kansainväliseen kilpailuun valitaan An Cong  ja hänen hakemuksensa lähetetään Zonta Internationalin päämajaan ennen toukokuun 1. päivää 2017.

Edelleen toimikunta esitti, että piirihallitus myöntää Governorin esityksestä Johanna Töugulle Piiri 20:n erityisen tunnustuspalkinnon kannustuksena ja kiitoksena osallistumisesta, jonka suuruus on vähintään sama kuin piirin edustajan saama summa (US$1 000), riippuen siitä, miten An Cong sijoittuu kansainvälisessä kilpailussa. Governor Tuija Kirveskari Tähtinen on hyväksynyt toimikunnan molemmat esitykset ja lähettänyt An Congin hakemuksen edelleen Päämajaan, joka on vahvistanut, että hakemus on tullut perille.

Onnittelemme voittajia ja kiitämme kaikkia osallistujia ja odotamme lopullisia tuloksia Päämajasta heinäkuun 1. päivän jälkeen. Lähetämme myös kaikille osallistuneille kerhoille erillisen kirjeen.

 


 

Jane M Klausman Women in Business-stipendit julistettiin hakuun tammikuun 2017 puolenvälin jälkeen, jolloin kerhoille lähetettiin välittömästi aluejohtajien suosiollisella avulla tiedot ohjeineen myös suomeksi ja ruotsiksi ja viroksi.

Toimikunta muistuttaa, että hakuaika päättyy 9.5.2017, jolloin täydellisten hakemusten on oltava Piiri 20 Stipenditoimikunnan puheenjohtajalla, Anja Kuosalla, Tukkikuja 2 E, 00760 Helsinki, tai väriskannattuna anja.kuosa@gmail.com .

Muistutamme kerhoja myös siitä, että ohjeiden mukaisesti hakijoiden on oltava oppilaitoksissaan kirjoilla ja läsnä myös syyslukukaudella 2017, jolloin lopulliset tulokset julkistetaan lokakuun puolenvälin tienoilla.

Vielä siis ehtii!

 

Zonta International Piiri 20
Stipenditoimikunta
Anja Kuosa, puheenjohtaja
Eija Salo, sihteeri