ZAU -stipendejä matematiikasta ja luonnontieteistä innostuneille tytöille

14 eteläkarjalaista 10 – 12 –vuotiasta, matematiikasta ja luonnontieteistä innostunutta tyttöä sai Lappeenrannan zonta -kerhon ZAU –stipendin  5.11.2019 Kehruuhuoneella. Stipendit jaettiin opettajien tekemien esitysten perusteella. Opettajat perustelivat ehdotuksiaan mm. oppilaiden innostuksella, menestyksellä, halulla auttaa ja opettaa muita, innovatiivisuudella, muiden innostamisella ja sinnikkyydellä.  Perusteluista huomasi, että tytöt ovat todella menestyneitä ja taitavia matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa.

ZAU ( = Zonta Antaa Uskallusta) –stipendillä halutaan kannustaa tyttöjä valitsemaan opinnoissaan ja myöhemmin työelämässä rohkeasti myös muita kuin perinteisiä naisten aloja, jolloin myöskin työelämätasa-arvo paranee ja naisen euro kasvaa.

Kansainvälinen Zonta International –järjestö täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja ZAU –stipendeillä kerho juhlistaa tätä.  Meneillään on myöskin valtakunnallinen ZAU –kampanja, jossa yhteistyösssä LUMA –keskusten kansssa toteutetaan  ZAU –kerhoja 10 – 12 –vuotiaille tytöille.  

Kuvassa stipendiaatit stipendikirjoineen, ruusuineen ja zonta –rannekkeineen. Kuvassa myös Lappeenrannan zonta –kerhon puheenjohttaja Päivi Löfman ja Anu Hämäläinen.  (kuvan julkaisuun on lupa vanhemmilta ja oppilailta) Kuva Lea Hirvonen