ZAU-kampanja käynnistyy -ovatko kerhot valmiina

Sanomatalon kahvilaan Helsingissä kokoontuivat tammikuussa vas. Marita Lassenius, Vuokko Skyttä, Mirja Tiri, Slava Khaled, Vilma Lonka, Harriet Lonka, Seija Heikkinen ja Anna-Maija Hirvi. (Kuva Arja Schadewitz]

 

ZAU-kampanja käynnistyy -ovatko kerhot valmiina

Porvoon piirikokouksessa hyväksytty kaikkien kerhojen yhteinen vaikuttamis-, varainkeruu- ja palvelukampanja käynnistyy kevätseminaarissa Espoossa 14.4.2018. Tavoitteena on kerätä varoja 10-12 –vuotiaille tytöille suunnattuihin matemaattis-luonnontieteellisiin kerhoihin, jotka toteutetaan yhteistyössä LUMA-keskus Suomen kanssa. Varojen keruun tavoitteeksi on haarukoitu kokonaisuudessaan 150-250 000 euroa, mikä on noin 2500-4300€/kerho. Aiempien kampanjoiden tuotto on ollut noin 150 000€.

Varainhankinnassa on tavoitteena saada suuri yleisö lahjoittamaan kampanjalle varoja sitten, kun Piirin eri varainhankintakohteisiin haettu rahankeräyslupa on saatu. Kerhojen ja jäsenten keskeinen tehtävä on siinä vaiheessa lahjoittamismahdollisuuden markkinointi ja omat henkilökohtaiset toimenpiteet (esim. merkkipäivämuistamiset lahjoituksin).

Kerhot järjestävät ZAU-kampanjan teemalla joko perinteisiä kerhotapahtumiaan tai nimenomaan ZAU-teemaan keskittyviä uusia (Zonta Antaa Uskallusta) tapahtumia, joissa varoja kerätään tapahtumamaksuin, arpajaisin, ZAU-myyntituotteita ja mahdollisia kerhon omia myyntituotteita myyden ja lahjoituksin (esim. lipaskeräyksin sitten, kun keräyslupa on myönnetty).

ZAU-kampanjalle on hankittu ZAU-kampanjan myyntituotteita kerhojen myytäväksi. Kerhot saavat tuotteita myymällä myyntituottoja, jotka kerho tilittää, kuten tapahtumatuototkin ZAU-kampanjalle kerhoille annettavan ohjeistuksen mukaisesti.

ZAU-kampanja on syytä ottaa huomioon kerhon toimintasuunnitelmassa ja budjetissa. Tärkeintä on miettiä, miten kerho kampanjan toteuttaa, ketkä siitä kerhossa vastaavat ja mikä rahallinen ja asiallinen tavoite omalla kerholla on, muistaen, että vuosi 2019 on Zonta Internationalin 100-vuotisjuhlavuosi.
ZAU on olennainen osa alkavaa toimintakautta. Mikäli jokin asia askarruttaa tai haluat lisää tietoa, ole yhteydessä palvelutoimikunnan jäseniin.

ZAU! Piirin palvelutoimikunta