Yhteistyö maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa

Keväällä 2022 Vantaa 2 -kerho aloitti yhteistyön Vantaan Aikuisopiston Maahanmuuttajayksikön perusopetuksen kanssa vierailemalla tiloissa ja lahjoittamalla 2 stipendiä.

Opiskelijat ovat oppivelvollisuusiän ohittaneita, yli 16-vuotiaita maahanmuuttajia, joiden koulutustausta on hyvin erilainen. Opiskelijoiden suomen kielen taito vaihtelee, osa puhuu suomea jo melko sujuvasti, osa on vasta alkutaipaleella. He opiskelevat suomeksi neljässä vuodessa koko yhdeksänvuotisen perusopetuksen kuitenkin niin, ettei opintoihin sisälly taide- ja taitoaineita.

Koulutuspäällikkö Auli Soinio innostui kuultuaan kerhomme käsityösuuntautuneisuudesta ja kysyi, voisimmeko me zontat tulla pitämään käsityötunnin heidän valinnaisainejaksollaan. Otimme ilolla haasteen vastaan.

Jaksojen väliin oli suunniteltu viikon mittainen valinnaisainekurssi, josta käsityökurssille oli valikoitunut 18 opiskelijaa, kaikki naisia, iältään 17-30+.

Opiskelijat olivat aloittaneet neulomisen opettelun. Neulomisessa opiskelijat olivat hyvin eri tasolla, osa piteli puikkoja ja lankaa käsissään ensimmäistä kertaa ja pidemmälle ehtineet olivat ehtineet tehdä jo asusteita.

Meidät otettiin aplodein vastaan ja tunnilla oli hyvä ja lämmin tunnelma. Alkuun olimme apuna neulomisessa ja loppuosa tunnista opastimme origamitaittelua ja valmistimme rasian kansineen ja hiukan haastavamman linnun. Rasian tekeminen sujui kaikilta, mutta linnun tekeminen olikin haastavampaa ja osa luovutti. Siitä huolimatta useita lintuja valmistui.

Oli mukavaa ja mielenkiintoista käydä tutustumassa konkretian tasolla opiskeluun.

Mielestämme alkanut yhteistyö on zontatoiminnan keskeisiä tavoitteita, tukea naisten koulutusta.

Leena Hjort

Vantaa II Zonta-kerho