Vierailu alue 6 aluekokouksessa Tallinnassa 18.1.2020

Vierailu Area 6:n aluekokouksessa

Area 6:n kerhojen yhteinen aluekokous pidettiin Tallinnassa hotelli Europassa lauantaina 18.1.2020. Paikalla oli yli 30 osallistujaa kaikista Viron neljästä kerhosta (Pärnu, Tallinna, Tarto ja Viljandi), puolet koko Viron kerhojen jäsenistä.
Me, Foundation Ambassador Sirkka Sainio, Assistant Foundation Ambassador Anna Lauttamus-Kauppila ja Service Committeen vetäjä Vuokko Skyttä, saimme tilaisuuden osallistua kokoukseen ja kertoa lahjoittamisesta yleensä ja lahjoittamisesta kansainvälisiin rahastoihin (Sirkka), lahjoituksen tekemisestä konkreettisesti Donate-nappia käyttäen (Anna) ja kansainvälisistä palveluprojekteista edellisellä ja tällä kaksivuotiskaudella (Vuokko). Käydyssä keskustelussa tuli esiin tarve saada lahjoittaminen mahdolliseksi myös www.zonta.fi-sivuille ja selkeästi näkyviin, miten eri kohteisiin lahjoittaminen tehdään. Samoin todettiin, että Chicagon Conventionissa kuullaan raportit tämän kauden projektien tuloksesta ja päätetään tulevan kaksivuotiskauden palveluprojektit ja niihin käytettävä rahamäärä.
Sirkka ja Vuokko seurasivat myös eri kerhojen raportteja viime vuoden toiminnasta. Hämmästelimme, miten paljon kerhoissa on ollut aktiviteetteja ja jatkettu ja jaettu stipendejä paikallisiin kohteisiin. Tarton kerho teki myös ison lahjoituksen kansainvälisiin rahastoihin ja ZAU-kampanjalle Eurooppa-seminaarin tuotoista. Tunnistimme tarpeen saada enemmän Viron kerhojen toimintaa esille koko piirissä. Jotta voimme saada enemmän uutisia Virosta ja Suomesta vaihdetuksi, on meidän alettava kommunikoimaan myös englanniksi. Aiemmin Virossa ollut vahva suomen kielen taito ei enää ole tätä päivää, vaan järjestön kieli englanti on parempi vaihtoehto saada viestit perille.
So we decided that at least we, Sirkka and I, try to start to give the main points also in English. We also asked Katrin to give a short summary of the club reports (Area report) to all of us in English. This is not a formal decision, but what we decided to do, because we were so impressed what we got to see and hear in the Area 6 meeting.
Sirkka, Anna and Vuokko

Photo Vuokko Skyttä

 

 

 

 

 

 

 

 

Täältä löytyy pdf-versio