ZONTA SAYS NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN

googlepluskansi

Zonta International käynnisti vuonna 2012 maailmanlaajuisen kampanjan Zonta Says NO to Violence Against Women, jonka tarkoituksena on kaikkialla maailmassa lisätä tietoisuutta naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta ja vähentää sen kaikissa muodoissa. Erityisesti kampanjoidaan 16 aktivismin päivänä, jotka alkavat 25.11. YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen teemapäivänä ja päättyvät Ihmisoikeuksien päivään 10.12.

Vuonna 2017 Zonta Says NO –kampanjan teemana on ihmiskauppa ja erityisesti sen uhrien tunnistaminen.

Ihmiskauppaa ja siihen rinnastettavaa hyväksikäyttöä pidetään yhtenä aikamme suurimmista ihmisoikeushaasteista. Ihmiskaupassa uhri alistetaan toisen määräysvaltaan tarkoituksena henkilön yleensä taloudellinen hyväksikäyttö. Lopputuloksena uhri ei voi toimia oman tahtonsa mukaisesti. Ihmiskauppaa on myös luonnehdittu nykypäivän orjuudeksi.

Suomea sitoo Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen sopimus, jolla pyritään suojaamaan ihmiskaupan uhrien ihmisoikeuksia sekä varmistamaan ihmiskaupparikosten tehokas tutkinta.

Ihmiskaupan vastaisen toiminnan keskeisin haaste on ihmiskaupan uhrien tunnistaminen. Zonta International Piiri 20 haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että  julkisen hallinnon toimijat ja oma jäsenistö tietää, miten voi tunnistaa mahdollista ihmiskauppaa ja miten toimia.

 ZI Piirin 20 kannanotto 

Kampanjaesite (pdf): Ihmiskauppa on nykyajan orjuutta

Kansainvälisille sivuille