Vadå Zonta och varför Zonta?

Vadå Zonta och varför Zonta?

Det senaste året har varit utmanande också för frivilligverksamhet. Det är svårt att uppehålla motivationen för verksamheten då man inte kan mötas som förr och inte kan ordna publiktillställningar som tidigare. Medlemsvård och medlemsvärvning lider. Det är svårare att samla in medel. Samtidigt som hjälp- och stödbehoven och orättvisorna sannerligen inte har minskat under pandemitiden och frivilligorganisationernas insatser är viktigare än någonsin.

Zonta verkar för att förbättra kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Vi genomför projekt och program som förbättrar kvinnors möjligheter till utbildning och förbättrad hälsa eller som kan eliminera våld mot kvinnor genom opinionsbildning och lagstiftning. Det här gör vi både lokalt, nationellt och internationellt. De lokala klubbarna och de nationella distrikten besluter om och genomför egna projekt. De internationella projekten drivs oftast i samarbete med olika FN-organ och får ekonomiskt stöd ur Zontas insamlingsorganisation Foundation for Women. Alla bidrag till Zonta Foundation for Women går oavkortade till projekt – de administrativa kostnaderna täcks av medlemsavgifter. 

Då Zonta grundades för 102 år sedan var det som en organisation för kvinnor i ledande eller självständig ställning i ett yrke. Man inbjöds till medlemskap genom en Zonta. Världen har förändrats, och i dag välkomnar Zonta med öppna armar varje kvinna som vill arbeta för Zontas mål (Och ja, det finns nuförtiden också manliga Zontor även om de tills vidare är få). Zonta har nu drygt 26 000 medlemmar och över 1100 klubbar i 62 länder. Varje medlem kan hitta sin egen uppgift inom Zonta. Man kan ta sig an en uppgift där man använder en yrkes- eller specialkunskap – eller koppla av från den med helt andra typer av uppgifter. Det mest konkreta, handfasta och roliga arbetet kan vara att tillsammans koka senap, sy förkläden eller packa hästdynga för försäljning. Man kan arbeta med planering, organisering eller information. Man kan delta i distriktsmöten och världsmöten antingen för att som klubbens delegat delta i besluten eller bara för att träffa andra Zontor, uppleva stämningen och få ett nytt djup i perspektivet på Zontas verksamhet. 

För 12 år sedan gick jag med i Zontaklubben i Raseborg. Jag ville se om det kanske kunde vara ”min grej”. Och jag är fortfarande Zonta – för att Zontas värderingar, mål och verksamhet tilltalar mig, för att jag gillar att klubbverksamheten är innovativ och konkret, och för att jag ser hur Zontas arbete ger resultat. Och inte minst är jag Zonta för den sociala gemenskapen som ger både stimulans och avkoppling och har givit vänner för livet. Zontaklubbarna är inga hemliga sällskap, vi välkomnar alltid nya medlemmar. 

Nu ser vi ljus i änden på den här pandemitunneln, det gäller att orka lite till. Sedan normaliseras också föreningslivet, vi kan mötas på riktigt, fortsätta verksamheten och ordna jippon utan säkerhetsarrangemang och begränsningar. Förhoppningsvis har vi under pandemitiden samlat ett lager av goda idéer och massor av uppdämd energi och motivation för arbetet.  

Information om Zonta och om de nationella och internationella projekten finns till exempel på  zonta.fi och zonta.org.  Raseborgsklubbens hemsida är zonta.fi/raseborg-raasepori

Anna Maria Grönqvist är vicehäradshövding och medlem i Zonta Club Raseborg – Raasepori sedan 2009