Uhrista toimijaksi – työpaja työelämän häirinnästä ja mitätöinnistä, Oulun Zonta -kerhot

Hämmennyksestä toimintaan
Työpaja työelämän häirinnästä ja mitätöinnistä

Kaikille avoimet, valtakunnalliset Tasa-arvopäivät pidettiin lokakuussa 2019 Oulussa. Tilaisuuden järjestäjä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), hyväksyi kaksipäiväisen ohjelman yhdeksi osaksi Oulun Zonta-kerhojen ehdottaman työpajan. Sen tarkoituksena oli tehdä näkyväksi erityisesti työelämässä esiintyvä naisiin kohdistuva sanallinen häirintä, vähättely ja tytöttely. Tavoitteena oli luoda sanoituksia ja malleja, joiden avulla loukkaantumisen ja nolouden tunne ei enää mykistä, vaan uhri pystyy puolustautumaan toimivalla tavalla ja palauttamaan tilanteen asialliseksi. Zontat suunnittelivat työpajaa syksyn mittaan viidessä palaverissa. Työpajan vetäjäksi saatiin dosentti Seija Jalagin Oulun yliopistosta.

Uhrista toimijaksi -työpajan aluksi tutustuttiin Chimamanda Ngozi Adichien ajatuksiin kirjasta ”Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä” ja Berit Åsin analyysiin nitistämisen tekniikoista. Viimeksi mainittuja ovat näkymättömäksi tekeminen, pilkkaaminen, tietojen pimittäminen, kaksoisrangaistus sekä syyttäminen ja häpäiseminen.

Tuhdin ”alkupalan” jälkeen esiteltiin tehtävät, joissa kuvattiin erilaisia työ- ja arkielämän häirintätilanteita. Pienissä ryhmissä pohdittiin, millaisella käytöksellä häirinnän tai mitätöinnin saisi loppumaan ja häiritsijän ymmärtämään, miten loukkaavaa ja vahingollista tällainen käytös on. Etsittiin ratkaisua, miten tilanteen voi saada palautumaan normaaliksi ja asialliseksi. Sekä häirinnän kohteelle että sivustakatsojille suunniteltiin hyviä reagointitapoja. Esimiesten tuki samoin kuin sivustakatsojien havainnointi ja aktiivinen asioihin puuttuminen koettiin tärkeäksi.

Työpajan noin kolmellekymmenelle osallistujalle tilaisuus oli voimaannuttava kokemus. Pienessä ryhmässä oli mielenkiintoista kehitellä strategiaa, joka avaisi tilanteen ja auttaisi yli tapahtuneesta. Samalla tuli kuitenkin esiin se, miten yleistä naisiin kohdistuva häirintä, vähättely ja mitätöinti vieläkin ovat, vaikka pohjoismaista yhteiskuntaa pidetään tasa-arvoisena. Tiedostamista ja siitä seuraavia rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia tarvitaan naisten tasa-arvoisen kohtelun vahvistamiseksi.


Ennen Oulun Zonta-kerhojen ideoiman työpajan alkua zonta Britta Passoja (oikealla) keskustelee työpajan vetäjän dosentti Seija Jalaginin kanssa. (Kuva Irma Alanko)