Tyttöjen ja naisten asemassa on edelleen paljon parannettavaa kaikilla yhteiskunnan aloilla myös Suomessa käy ilmi Peking +25 raportista

Tyttöjen ja naisten asemassa on edelleen paljon parannettavaa kaikilla yhteiskunnan aloilla myös Suomessa. Asia käy ilmi Tehdään tasa-arvo! Mikä on naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien tilanne Suomessa? Peking +25 -raportista, jonka laati Naisjärjestöjen Keskusliitto yhteistyössä yli 40 kansalaisjärjestön kanssa.

Räikeimmät Peking +25 -kansalaisjärjestöraportin esiin nostamat epätasa-arvoisuudet ovat naisten köyhyys, naisiin kohdistuva väkivalta ja palkkaepätasa-arvo. Suomi ei ole juuri edistynyt näissä kysymyksissä viime vuosina. Myös hoivavastuut jakautuvat edelleen epätasaisesti. Tämä puolestaan lisää palkkaepätasa-arvoa ja näkyy myöhemmin muun muassa naisten eläkeköyhyytenä.

”Kansalaisjärjestöraportti osoittaa selvästi, että sukupuolten tasa-arvo ei ole valmis Suomessakaan. Työtä tasa-arvon saavuttamiseksi on päinvastoin jäljellä vielä enemmän, kuin moni uskoisi. Näitä ongelmia ei ratkaista ilman naisia, mutta ei myöskään ilman toimivaa ja kunnianhimoista tasa-arvopolitiikkaa”, kommentoi Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Raportin esille nostama tuore teema on esimerkiksi ilmastonmuutoksen sukupuolittuneet vaikutukset. Jos poikkeukselliset helleaallot lisääntyvät, ne lisäävät erityisesti iäkkäiden naisten kuolleisuutta. Äärimmäiset sääilmiöt voivat lisätä myös palkatonta hoivaa kuten vanhustenhoivaa, jonka tekevät tällä hetkellä pääosin naiset.

Kansalaisjärjestöjen mielestä on hälyttävää, että raportissa joudutaan käsittelemään samoja epäkohtia ja vaatimuksia, jotka on tuotu esille jo aiemmin.

”Kyse ei ole tiedon, vaan tahdon puutteesta. Tarvitsemme konkreettisia tasa-arvotekoja, joilla nämä ongelmat ratkaistaan”, vetoaa Biaudet.

Lue raportti täällä!