Tytöt ja naiset muuttavat maailmaa vähän kerrallaan

Olen aina ollut kiinnostunut naisten ja tyttöjen oikeuksista. Muistan jo lapsena ja nuorena huomanneeni epätasa-arvoa vertaillessani naisten asemaa miesten asemaan etenkin kulttuurillisesti. Globaalilla tasolla tilanne oli synkempi silloin, mutta niin on myös tänään. Korjattavaa riittää.
Suomalainen yhteiskunta on toki edelläkävijä naisten asemassa. Suoritin ajokortin 80-luvun lopulla ja äitini suoritti sen 70-luvun alussa. Suomalaiset naiset ovat ajaneet lähes yhtä kauan kuin autojakin on ollut. Sen sijaan esimerkiksi Saudi-Arabiassa naiset ovat saaneet ajaa vasta vuodesta 2018 alkaen ja julkisia palveluja he ovat saaneet käyttää ilman miespuolista huoltajaa vasta vuonna 2017. Äänestäminen muuttui heille mahdolliseksi vasta viime vuosikymmenellä. Meillä Suomessa taas äänestäminen ja ehdolle asettuminen vaaleissa sallittiin jo vuonna 1906 ja vuonna 1907 saimme ensimmäiset naisparlamentaarikot. Näiden ääripäiden väliin mahtuu globaalisti naisten oikeuksien osalta kaikkea siltä väliltä. Trendi on kuitenkin yhä edelleen se, että valtioiden päättävät elimet ovat miesenemmistöisiä.

Työsarkaa riittää

Meillä Suomessa on erittäin synkät tilastot naisten kohtaamasta väkivallasta, vaikka globaalisti katsoen tilastot ovat monessa muussa maassa vielä synkemmät. Naiset kohtaavat liian usein työpaikoillaan vähättelyä sukupuolensa vuoksi. Monet rekrytointitilanteet saattavat ratketa miehen hyväksi, vaikka nainen olisi yhtä pätevä tai pätevämpikin. Lisäksi asenneilmasto on se, että moni sellainen asia, joka miehille on sallittua tai jopa suotavaa, on naiselle merkki otsaan. Nämä vain muutamina esimerkkeinä.

Olen myös vahvasti sillä kannalla, että maailma pelastuisi tyttöjen ja naisten kouluttamisen kautta. Syntyvyyden säännöstelyn puute ja globaali liikakansoitus alkavat viemään maapalloa yhä syvemmälle ahdinkoon. Kehitysmaissa tyttöjen koulutuksen kautta luodaan suoraviivainen polku naisten tulojen nousuun ja syntyvyyden laskuun, joka vaikuttaa tulevaisuuteemme myös länsimaissa ilmastonmuutoksellisen tilanteen parantumisen kautta. Sen vuoksi tyttöjen koulutukseen olisi panostettava kaikin voimin.

Haluan omalta osaltani vaikuttaa naisten ja tyttöjen tulevaisuuteen ja tästä syystä hain Zontan jäsenyyttä. Zontan tekemä työ on todella merkittävässä roolissa globaalisti ja on hienoa, että jo yli 100 vuoden ajan järjestömme on pystynyt toimimaan eturintamassa tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi!

Pia-Christina Roth
Zonta e-Club of Finland 1