Syksyn kerhotoiminnan turvalliset toimintamallit

Koronapandemia on kurittanut meitä suomalaisia muun maailman mukana maaliskuusta lähtien. Keväällä jouduttiin toimimaan tuntemattoman uhkan edessä hyvinkin varovaisesti ja valtiovalta otti käyttöön liikkumisrajoituksia ja eristäytymissuosituksia. Suomalaisten sinnikkyys palkittiin ja kesän saimme viettää vapaammin koronan hellittäessä otettaan.

Syksyä kohti tartuntatilanne on valitettavasti kehittynyt huonompaan suuntaan. Tämä tosin oli odotettavissakin koulujen alkaessa ja työpaikoille palattaessa. Tähän mennessä toisaalta tietomme koronan olemuksesta ja tehokkaista torjuntatoimista on lisääntynyt.

Kaikki tiedämme myös hyvin, että Suomen talous kulkee epidemian uuden voimistumisen kanssa veitsenterällä. Yhteiskunnan yhtä kattavaa sulkua, kuin keväällä nähtiin, ei taloutemme hevin kestä.

Zonta-järjestön perustehtävä on kerätä varoja kampanjoihin, joilla parannetaan naisten ja tyttöjen asemaa niin kotimaassa kuin globaalisti. Kampanjoiden ja varainkeruun ohella zontien toiminta vaikuttaa laajemminkin suomalaisessa taloudessa. Kuukausikokoukset eri puolilla Suomea, joissa käytetään paikallisia ravitsemus- ja kulttuuripalveluita, ovat merkityksellinen asia paikallistalouksien kannalta. Siksi on juuri nyt tärkeää, että voimme pitää näitä toimintojamme, kuukausikokousten ja myös tapahtumien järjestämistä, mahdollisimman hyvin yllä.

Koronaa ei ole vielä voitettu, emmekä edelleenkään tunne vastustajaamme täydellisesti. Silti tiedämme paljon asioita, jotka auttavat meitä sekä toteuttamaan toimintaamme että hillitsemään epidemian leviämistä.

Kuten tuttua on, tärkeimmät koronan vastaiset toimet ovat: käsi- ja yskimishygienia sekä sosiaalisen etäisyyden pitäminen. Mikäli itsellä on koronan oireita, ei kotoa tule poistua muualle kuin koronatestiin. Maskeja on ohjeiden mukaan syytä käyttää silloin, kun ollaan isossa ihmisjoukossa ja turvaetäisyyksien (1,5-2m) pitäminen kanssaihmisiin ei ole mahdollista. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä, mutta myös kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa.

Oman zonta-toimintamme jatkuvuuden turvaamiseksi meidän on suojeltava omaa ja läheistemme terveyttä edellä mainituin toimin.

Nyt on tärkeää miettiä, miten kerhojen kuukausikokoukset eri puolilla Suomea järjestetään turvallisesti. Tyypillisesti kokousten yhteydessä aterioidaan yhdessä ja koolla on usein noin 20 eri-ikäistä naista. Tällaisissa tilaisuuksissa luonnollisesti maskien pitäminen ei ole toimiva ratkaisu. Sen vuoksi on tärkeää, että kokoukset järjestetään sellaisessa tilassa, jossa turvaetäisyydet on mahdollista säilyttää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ravintolassa riittävän leveää pöytää ja istujien välillä vähintään yhtä tyhjää istuinta.

Teattereiden, taidenäyttelyiden ja muiden kulttuuritapahtumien järjestäjät osaavat huolehtia korona-turvallisuudesta hyvin. Kulttuurialan kärsiessä pahoista talousvaikeuksista näiden palveluiden käyttäminen yhteisissä kokoontumisissamme on erittäin suotavaa.

Ei siis pidä ensisijaisesti lähteä etäkokousten ja eristäytymisen tielle, mutta yhteiset tapahtumat kannattaa nyt järjestää huolellisesti koronan torjunnan ohjeet huomioon ottaen. Koronavilkku sovellus kannattaa jokaisen zontan ladata. Se auttaa myös meitä itseämme tarvittaessa nopsasti saamaan tiedon mahdollisista altistumisista tapahtumissamme.

Piirin palvelutoimikunta tulee osallistumaan kerhojen kanssa erilaisten webinaarien ja muiden digitaalisten palvelumuotojen kehittämiseen jatkuvaksi osaksi toimintaamme. Nämä ovat iso mahdollisuus meille tulevaisuudessa myös ilmastoystävällisten toimintamallien näkökulmasta. Mutta samalla meidän pitää myös kehittää uusia ansaintamalleja, jotta varainkeruu verkon ylikin toteutuvien tapahtumien yhteydessä tulee luontevaksi osaksi toimintaa. Tähän aiheeseen palataan tarkemmin toimintakauden mittaan.

Hyvää ja turvallista kerhosyksyä kaikille!


Harriet Lonka

Zonta Piiri 20 palvelutoimikunnan puheenjohtaja

TKI-asiantuntija Laurea-ammattikorkeakoulussa