Suomen puheenjohtajakausi Euroopan neuvostossa, yksi kolmesta pääteemasta on tasa-arvo ja naisten oikeudet

Puheenjohtajakauden painopisteet

Suomi on valmistellut puheenjohtajakauden ohjelman ministeriöiden välisenä yhteistyönä ja keskustellen myös kansalaisyhteiskunnan kanssa. Puheenjohtajakauden painopisteiksi on valittu seuraavat teemat, joiden alla järjestetään myös tapahtumia:

  1. Eurooppalaisen ihmisoikeus- ja oikeusvaltiojärjestelmän vahvistaminen
  2. Tasa-arvo ja naisten oikeudet
  3. Avoimuus ja osallisuus, sekä nuoret ja radikalisoitumisen ehkäisy

Suomi toimii Euroopan neuvostossa ihmisoikeusasioissa aktiivisesti ja sillä on vahva rooli ihmisoikeuksien kehittäjänä. Suomen puheenjohtajakaudella tullaan pohtimaan mm. tekoälyn ihmisoikeusvaikutuksia.

Suomi tukee Euroopan neuvoston keskittymistä järjestön ydintehtäviin ja on johdonmukaisesti pyrkinyt vahvistamaan Euroopan neuvoston ihmisoikeusroolia sekä turvaamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toiminnan.

Suomi on toiminut etulinjassa lähes kaikissa Euroopan neuvostossa esiin nousseissa ajankohtaisissa ihmisoikeuskysymyksissä, erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten naisten ja romanien ihmisoikeuksien edistämisessä. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on perustettu Suomen aloitteesta ja Suomi tukee valtuutetun toimintaa. Lue ja seuraa tästä!

Puheenjohtajaohjelma ja kalenteri tästä!