STM raportti Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016–2019 Loppuraportti

Pääministeri Sipilän hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016–2019 perustuu hallitusohjelman painotuksiin, sukupuolten tasa-arvoa koskevaan tutkimustietoon, valtioneuvoston tasa-arvoselonteon 2010–2020 linjauksiin ja Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin. Ohjelman tavoitteet ovat: työelämän tasa-arvon vahvistaminen, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ja vanhemmuuden tukeminen, sukupuolten tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja liikunnassa, naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan vähentäminen, miesten hyvinvoinnin ja terveyden parantaminen sekä sukupuolten tasa-arvon edistäminen yhteiskunnallisella päätöksenteolla. Ohjelman 41 toimenpiteistä lähes puolet on edennyt hallituskaudelle asetettuun tavoitteeseen. Noin puolet toimenpiteistä on hyvässä vauhdissa, mutta jää osin kesken ja viisi on alkuvaiheessa. Hallituskauden aikana turvakotipaikkojen rahoitusta kasvatettiin 70 prosentilla ja se lisäsi turvakotipaikkojen määrää 77 prosentilla. Seksuaalisen väkivallan uhrien palveluita vahvistettiin ja auttava puhelin Nollalinja käynnistettiin. Tasa-arvonäkökulma otettiin huomioon mm. varhaiskasvatussuunnitelman perusteita uudistettaessa ja turvapaikanhakijoiden vastaanottopalveluissa. Ministeriöt kartoittivat ensimmäistä kertaa tulevaisuuden tasa-arvohaasteita hallinnonaloillaan. Tasa-arvonäkökulman sisällyttäminen kärkihankkeisiin ja uudistuksiin ei toteutunut suunnitellusti. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen etenee ministeriöissä vaihtelevasti ja esim. sukupuolen mukaan jaotellun tiedon käyttö on edelleen epäsystemaattista. Lue koko raportti täältä!