PAREMPI MAAILMA NAISILLE JA TYTÖILLE

Zonta toimii naisille ja tytöille paremman maailman rakentamiseksi stipendien, palvelu- ja vaikuttamisprojektien avulla paikallisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Toimintaa kolmella tasolla

Kansainvälinen 

Zonta tarjoaa taloudellista tukea useille sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia koskeville hankkeille yhteistyössä eri YK:n järjestöjen kanssa. Hankkeissa keskitytään muun muassa naisten terveyden, koulutuksen ja talouden edistämiseen sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan, lasten avioliittojen ja ihmiskaupan poistamiseen. Zonta Internationalin kansainväliset palveluprojektit toteutetaan YK:n ja sen alajärjestöjen toimesta. Zonta International on tukenut kansainvälisiä projekteja kuudella mantereella, yli 60 maassa ja yli 20 miljoonalla dollarilla. Kerhot lahjoittavat kolmasosan hankkimistaan varoista Zonta International Foundationin rahastoihin, joiden kautta kansainvälinen toiminta rahoitetaan.

Kansallinen

Zonta International Piiri 20:n palveluhankkeet, Keltaisen Ruusun kampanjat,  toteuttavat Zonta Internationalin missiota ja keskittyvät kestävään vaikuttavuuteen, ongelmien perussyihin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

Piirin palveluhankkeet toteutetaan yhteistyössä saman mielisten luotettavien ja vastuullisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Piirin alueella toteutettavat palveluprojektit keskittyvät valikoituihin tärkeimpinä nähtyihin ajankohtaisiin projekteihin.

Piirin omiin rahastoihin tehtävien lahjoitusten lisäksi Piiri edellyttää, että kerhot lahjoittavat säännöllisesti vähintään kolmanneksen palvelutoimintansa tuotoista Zonta International Foundationin rahoittamiin palvelu-ja stipendiohjelmiin.

Alueellinen eli kerhojen toiminta

Zonta-kerhot ovat järjestön tärkein toimintayksikkö ja myös palvelutoiminnassa kerhot ovat keskeisessä roolissa. Esimerkkejä kerhojen toteuttamista palveluprojekteista löytyy sivustolta. Kerhojen palveluprojektit ovat mm. tukea turvakodeille, käyntejä vanhainkodeissa, tukea kehitysvammaisten harrastustoimintaan, vastaanottokotien ja vastaanottokeskusten ja maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin opiskelun tukemista.