NJKL: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020–2023 antaa Suomelle lähtökohdat tasa-arvon ykkösmaaksi – nyt ohjelma on toteutettava kunnianhimoisesti

Naisjärjestöt toivottavat 25.6.2020 hyväksytyn hallituksen tasa-arvo-ohjelman vuosille 2020–2023 erittäin tervetulleeksi. Yhdessä pysäytämme nyt tasa-arvon takapakin! Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää merkittävänä, että hallitus on nyt laatinut kunnianhimoisen tasa-arvo-ohjelman, jonka toteutumista halutaan aktiivisesti seurata. Sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen ja naisten aseman edistäminen edellyttää määrätietoista työtä ja tasa-arvotekoja, jotka tuntuvat jokaisen arjessa.

On todella tärkeää, että hallitusohjelmaan kirjattuja tasa-arvolinjauksia konkretisoidaan ja viedään tasa-arvo-ohjelmassa eteenpäin. On myös yhteiskunnan kehityksen, hyvinvoinnin ja talouden kannalta välttämätöntä, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen säilyy hallituksen keskeisenä tavoitteena myös pandemian jälkeen.

”Hallituksen tasa-arvo-ohjelmalla on hyvät lähtökohdat viedä Suomen tasa-arvokehitystä eteenpäin. Ohjelman toimeenpano on käynnistettävä ripeästi ja sille on varattava tarvittavat resurssit. Ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii kunnianhimoisia toimia sekä seurantaa kaikilla hallinnonaloilla”, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet huomauttaa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että suuret uudistukset, kuten perhevapaauudistus, ovat todella merkittäviä, jotta sukupuolten tasa-arvo edistyy ja toteutuu. Perhevapaauudistuksen tulee olla kunnianhimoinen. Nykyistä tehokkaampia ja painokkaampia toimia tarvitaan myös, jotta koulutuksen ja työelämän sukupuolen mukainen segregaatio saadaan poistettua.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa on erittäin hyviä ja pitkään kaivattuja lainsäädännöllisiä toimia naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että lähisuhdeväkivallan sovittelusta luovutaan. Väkivallan vastaiset matalan kynnyksen palvelut ja turvakotien jälkeisen asumisen palvelut vaativat edelleen pitkäjänteistä resursointia ja vahvistamista.

Naisjärjestöjen Keskusliitto peräänkuuluttaa tehokkaampia toimia maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämiseen, kuin ohjelmassa nyt esitetään. Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaisista naisista vain noin 56 prosenttia työllistyy. Toimenpiteitä suunnitellessa on hyvä huomioida, että 43 prosenttia maahan muuttaneista naisista on korkeakoulutettuja.

Naisjärjestöjen Keskusliitto painottaa, että tasa-arvo-ohjelmaa on seurattava systemaattisesti ja tavoitteiden saavuttamiseksi on asetettava selkeät mittarit. Naisjärjestöt osallistuvat mielellään ohjelmassa ehdotettuun seurantaan.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Lisätietoja:

Eva Biaudet, puheenjohtaja, Naisjärjestöjen Keskusliitto, 050 512 1846

Terhi Heinilä, pääsihteeri, Naisjärjestöjen Keskusliitto, 040 530 5544, terhi.heinila@naisjarjestot.fi