NJKL 5.5. All male -paneelit tekivät paluun: hallitusneuvotteluiden puolustuksen ja verotuksen pöydissä ei yhtään naista

All male -paneelit tekivät paluun: hallitusneuvotteluiden puolustuksen ja verotuksen pöydissä ei yhtään naista

 

Hallitusneuvottelijoiden enemmistö on miehiä ja osassa pöytiä naisia ei ole lainkaan. Suomen jyrkkä ammattijako sukupuolen mukaan näkyy myös hallitusneuvotteluissa: naisia on enemmistö sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulutus-, nuoriso- ja kulttuurisektorin pöydissä, kun taas miehet edustavat puolustus-, turvallisuus- ja maa- ja metsätalouspöydissä. Eduskuntavaaleissa naisten osuus valituista oli 46 prosenttia.

Hallitusneuvotteluissa päätetään hallitusohjelma, joka määrää Suomen suunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Naisjärjestöjen Keskusliitto on huolestunut lähtöasetelmasta, jossa naiset eivät neuvottele esimerkiksi verotuksesta ja maanpuolustuksesta. Tasa-arvon tulisi näkyä läpileikkaavasti kaikissa teemoissa, sillä se on demokratian perusta.

”Pelkkä sukupuoli ei takaa sukupuolten tasa-arvon etenemistä, mutta demokratian toteutumisen kannalta vaalituloksen tulisi näkyä neuvotteluissa myös sukupuolen edustuksen osalta”, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton vaikuttamisen päällikkö Anniina Vainio.

Suomi on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa perustuslaissaan sekä useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, kuten YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevassa yleissopimuksessa (CEDAW). Sukupuolten tasainen edustus päätöksenteossa on tavoitteena muun muassa tasa-arvopoliittisessa selonteossa ja siihen ohjaa myös Parlamenttienvälisen liiton, Euroopan tasa-arvoinstituutin ja OECD:n tavoitteet.

Kansan valitsemat edustajat neuvottelevat Säätytalolla Suomen tulevaisuudesta. Siksi ei ole samantekevää, ketkä näissä pöydissä istuvat.

Lisätietoja:

Vaikuttamisen päällikkö Anniina Vainio, anniina.vainio@naisjarjestot.fi, 050 388 8868
Vaikuttamisen asiantuntija Annika Hinkkanen, annika.hinkkanen@naisjarjestot.fi, 050 546 6688

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry on vuonna 1911 perustettu sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö, johon kuuluu yli 70 jäsenjärjestöä ja yhteensä noin 400 000 jäsentä. Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen.