Miksi te puhutte vielä tasa-arvosta? Suomessahan naisten asiat ovat hyvällä mallilla…

Kun vertaamme Suomea muihin maailman maihin, moni asia onkin Suomessa hyvin: Naisilla on korkea koulutus ja he ovat vahvasti mukana työmarkkinoilla sekä politiikassa. Lisäksi Suomessa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen on parempia mahdollisuuksia.

Kuva naisten asemasta Suomessa kuitenkin muuttuu, jos katsomme Euroopan väkivaltatilastoja. Suomessa naiset kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa EU-maista toiseksi eniten. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma toteaakin, että naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusongelmista.

Tämä ei valitettavasti kosketa vain aikuisia naisia, sillä Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) teki nuorille verkkokyselyn ja tulokset ovat hätkähdyttävät: neljännes kyselyyn vastanneista tytöistä oli tullut raiskatuksi seurustelusuhteessaan ja joka toinen on saanut seurustelusuhteessa fyysisiä vammoja väkivallan seurauksena.

Jos tutkimme tilastoja vammaisten ja maahanmuuttajanaisten osalta, saamme todeta, että he kokevat väkivaltaa vielä kaksi tai jopa kolme kertaa valtaväestöä enemmän.

Juuri näiden asioiden vuoksi Zonta-järjestökin jatkaa työtään sen maailman eteen, jossa nainen voi elää ilman väkivallan uhkaa.  Marraskuunssa liitymme jälleen kerran YK:n oranssiin kampanjaan teemalla ”Zonta says NO to violence against women” eli Zonta sanoo EI naisiin kohdistuvalle väkivallalle.

Kampanjan aloituspäivä on 25.11. eli YK:n kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi ja kampanja päättyy YK:n ihmisoikeuksien päivään 10.12. Näiden 16 päivän aikana Zonta-järjestö nostaa esiin faktoja naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja lisää tietoisuutta tästä ihmisoikeusongelmasta.

Tule mukaan kampanjaamme tärkeän asian puolesta!

Johanna Ovaska

ZI Piiri 20 Naisten oikeuksien toimikunnan puheenjohtaja