Lisa Andström -stipendien hakuaika lähestyy! Stipendirahasto on ollut tukemassa vuosien varrella lukuisten tutkimusten ja projektien toteutumista. Ajankohtaiset teemat ovat mahdollistaneet tasa-arvon edistämisen ja toisaalta myös yhteiskunnallisten epäkohtien esiin tuomisen erityisesti naisten ja lasten arkeen liittyvien hanke- ja tutkimusideoiden avulla.

Hyvinvointijohtaja Kati Honkanen sai Lisa Andström -stipendin vuonna 2012 hallintotieteiden lisensiaatintutkimuksen loppuun saattamiseen Vaasan yliopistossa. Tutkimuksen aiheena oli organisaation kehittäminen ja muutoksen johtaminen lastensuojelussa. Hän on jatkanut tutkimuksen tekemistä Itä-Suomen yliopistossa, ja tekee väitöskirjaa työnimellä ”Hyvinvoinnin paikat – Monimenetelmällinen tutkimus lapsiperheiden ja nuorten aikuisten subjektiivisista hyvinvoinnin kokemuksista”. Kati on stipendin saamisen jälkeen työskennellyt erilaisissa kehittämistehtävissä, esimerkiksi THL:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman projektipäällikkönä sekä useissa maakunnallisissa kehittämishankkeissa.

Kati on juuri aloittanut työn Hattulan hyvinvointijohtajana, jossa hänellä on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä hyödyntämään niin opintojen kuin työkokemuksen kautta kertynyttä osaamista ja kokemusta. Kati kertoo, että vaikka hän on aina tehnyt tutkimusta pääasiassa muiden töiden ohella, apurahat ovat mahdollistaneet sopivin väliajoin tutkimukseen keskittymisen ja irtautumisen päivätyöstä kuukaudeksi tai useammaksi kerrallaan. ”Kannustan opintoja ja tutkimusta tekeviä hakemaan apurahoja ja jaksamaan sinnikkäästi edistämään opintoja myös töiden ohella”, lähettää Kati terveiset heille, jotka suunnittelevat hakevansa Lisa Andström -stipendiä.

Minulla itselläni on ollut kunnia vastaanottaa stipendi kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran hain stipendiä Suomen Valkonauhaliiton kanssa toteutettuun Laulukontti -projektiin, jossa kehitettiin ylisukupolvista musiikkitoimintaa yhteistyössä vanhainkotien ja palvelutalojen kanssa ympäri Suomea. Kyseinen hanke sai vuonna 2016 myös NNKY:n tunnustuspalkinnon naisten ja tyttöjen hyvinvointia edistävästä toiminnasta.

Toisen kerran sain Lisa Andström -stipendin vuonna 2018 aloitettuani väitöstutkijana Taideyliopiston ArtsEqual-hankkeessa. Stipendi oli minulle tuolloin tärkeä, koska se oli ensimmäinen henkilökohtainen apurahani omassa sairaalamuusikoiden työtä käsittelevässä tutkimusprojektissani. Apuraha avasi yhteyksiä muihin rahoituskanaviin ja yhteistyökumppaneihin – puhumattakaan siitä, että se lisäsi myös omaa uskoani kyseisen hankkeen toteutusmahdollisuuksiin.

Tänä päivänä työskentelenkin väitöstutkijana Taideyliopistossa ja teen yhteistyötä CERADA-tutkimuskeskuksen kanssa, jossa olen muun muassa julkaissut Taide sairaalassa -työryhmän kanssa toimenpidesuosituksen ”Kulttuuri ja taide sairaalassa ja muissa terveyspalveluissa”.

Taru-Anneli Koivisto