Keräyslupa

Rahankeräysasetuksen mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle tai vastaanottajalle aina ilmoittaa perustiedot keräyksestä ja kerättyjen varojen käytöstä. Nämä tiedot löytyvät esitteistä ja mainoksista aina pyytäessämme lahjoituksia.

Keräyslupa RA/2020/1002, voimassa toistaiseksi Myönnetty 01.09.2020.

Keräysluvan numero ja myöntämispäivä on keräystä järjestettäessä ilmoitettava, jos niitä kysytään. Tarroja ei enää kiinnitetä lippaisiin eikä lupapäätöstä tarvitse esittää.

Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija Zonta International Piiri 20

Rahankeräysluvan myöntäjä poliisihallitus

Käyttötarkoitus: Tyttöjen ja naisten elämänlaadun parantamiseksi, terveyden, koulutuksen ja talouden edistämiseksi sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan poistamiseksi tähtääviin hankkeisiin, mukaan lukien naisopiskelijoiden ja -tutkijoiden opiskelun ja työn tukemiseen stipendein, myös kansainvälisen Zonta International -järjestön hankkeiden avulla.

Toissijainen käyttötarkoitus: jaettavaksi stipendein seuraavalla kaudella 2022 – 2024.

Toimeenpanoaika

Keräylupa on voimassa toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.