Keltainen Ruusu 2018–2019:  ZAU-kampanjalla tasa-arvoa


Sanomatalon kahvilaan Helsingissä kokoontuivat tammikuussa vas. Marita Lassenius, Vuokko Skyttä, Mirja Tiri, Slava Khaled, Vilma Lonka, Harriet Lonka, Seija Heikkinen ja Anna-Maija Hirvi. (Kuva Arja Schadewitz]

ZAU-kampanja käynnistyy Piirin kevätseminaarissa Espoossa lauantaina 14.4. ja kestää aina juhlavuoden 2019 loppuun saakka. Kampanjalla vaikutamme omalta osaltamme sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen rohkaisemalla tyttöjä ja poikia sekä heidän läheisiään opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita monipuolisten menetelmien avulla.

Alueet ja kerhot tekevät kampanjaa tunnetuksi järjestämällä aiheeseen liittyviä tapahtumia ja keräämällä lahjoituksia ja myymällä kampanjaan hankittuja tai omia myyntituotteita. Zontien oma aktiivisuus ja työ näkyvät tapahtumissa ja toiminnassa monin tavoin. Kampanjaan liittyvä Piirin rahankeräyslupahakemus ja nettilahjoittamisen mahdollistaminen ovat etenemässä.

Valmistelutyöhön Palvelutoimikunta on saanut uuden jäsenen, kun Harriet Lonka Helsinki I -kerhosta liittyi mukaan Haminan Lea Laakson jäädessä työesteiden vuoksi sivuun. Kampanjan käynnistykseen ja nuorten näkökulmaan olemme saaneet vahvistukseksi Vilma Longan ja Slava Khaledin.

Kevätseminaaria edeltävänä päivänä 13.4. järjestämme Demos Helsingin tiloissa klo 18.00–19.30 Learning café -tilaisuuden alue- ja vara-aluejohtajille, kerhojen puheenjohtajille, palvelutoimikuntien vetäjille ja uuden kauden virkailijoille sekä kaikille kampanjasta kiinnostuneille jäsenille.

Kampanja tarvitsee kerhoissa omat ”ZAU-lähettiläänsä”, jotta tieto siitä ja sen vaatimista toimista pysyy vahvasti mukana toiminnassa. Ilmoittautuminen Learning café -tilaisuuteen tapahtuu kevätseminaariin ilmoittautumisen yhteydessä. Hienoa, jos tulet mukaan!

Vuokko Skyttä, Palvelutoimikunta