Julkaisija THL Keskeiset tasa-arvotilastot koottu yksiin kansiin

Tilastokeskuksen Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2021 -julkaisu kokoaa yhteen keskeiset tilastotiedot tasa-arvosta. Julkaisu kuvaa sukupuolten asemaa yhteiskunnassa kertoen muun muassa perheistä, koulutuksesta, palkoista, rikollisuudesta ja päätöksenteosta.