Jane M Klausman Women in Business Scholarships haettavissa

STIPENDITOIMIKUNNALLA ON KIIREELLISTÄ ASIAA…

Jane M Klausman Women in Business Scholarships

Kaikki asiakirjat ovat ladattavissa ja tulostettavissa Zonta Internationalin kansainvälisillä sivuilla, (klikkaa, vaatii kirjautumisen)

Stipendit

julistettiin hakuun viime viikon lopulla, jolloin tieto tuli  ainoastaan kansainvälisille sivuille. Stipendejä jaetaan 32 Piirin palkintoa à US$2000 ja 6  kansainvälistä stipendiä à US$8000.

Hakukelpoisia

 ovat ilman ikärajaa kaupan ja liiketoiminnan alaan liittyviä aineita yliopistotasolla akkreditoidussa oppilaitoksessa vähintään kaksi vuotta opiskelleet ehdokkaat.  Ks JMK Women in Business Scholarships: Guidelines for Clubs and Districts/Regions 2019.

Hakumenettely

on sama kuin ennenkin, eli kerhojen kautta. Kerho  valitsee parhaan hakijan, jonka hakemus lähetetään Piiri 20 Stipenditoimikunnalle. Toimikunta valitsee hakemuksista parhaan ja lähettää sen kansainväliseen  kilpailuun.

Päivämäärät:

Kerho määrää hakijoille oman määräpäivänsä, mihin  mennessä kerho haluaa hakemukset harkittavakseen.

Piirin Stipenditoimikunnalle

lähetetään YKSI hakemus osoitteella Eija Salo, Piiri 20 Stipenditoimikunta, Asematie 10 A 3, 02700  KAUNIAINEN, tai eija.salo@aalto.fi, ENNEN 10.5.2019.

Stipenditoimikunta valitsee ehdokkaista yhden hakijan  edustamaan piiriä kansainvälisessä kilpailussa ja hyväksyttyään valinnan, Governor lähettää hakemuksen  edelleen Päämajaan ennen 1.9.2019.

Myöhästyneitä, tai vaillinaisesti täytettyjä hakemuksia ei  käsitellä.  Tulokset julkaistaan marras-joulukuussa.   Zonta International maksaa USA:n ulkopuolella asuville  stipendien saajille rahat suoraan asianomaisten tileille.

Kerhoille:

Ennen kuin luovutatte hakemuspaperit hakijalle,  täyttäkää kerhon tiedot pyydettyihin kohtiin ja käykää  anomus läpi hakijan kanssa. Hakemus  sisältää 11 sivua, jotka kaikki lähetetään  Stipenditoimikunnalle kerhon lähetteen (Club Cover Sheet) ja muiden asiakirjojen kera.

Kerho vastaa siitä, että hakemus on täytetty  asianmukaisesti ja liitteet ovat myös englanninkielellä.   Toimikunta ei käsittele ohjeista poikkeavia hakemuksia. Tutustukaa ohjeisiin huolellisesti!

Kysyttävää?

Ota yhteyttä Eija Saloon, puh 09 505 0064, tai sähköposti eija.salo@aalto.fi.

Toivottavasti saamme jälleen erinomaisia hakemuksia, kuten aina siitä saakka, kun rahasto perustettiin vuonna 1998

Menestystä toimissanne!

Zonta International Piiri 20

Stipenditoimikunta

Eija Salo, pj

Muistutuksena oheinen:

YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS TUNNUSTUSPALKINNOT

(ANOMUKSET KERHOILLE VIIMEISTÄÄN 12. HELMIKUUTA 2019,  JOISTA KERHOT LÄHETTÄVÄT YHDEN PIIRIN STIPENDITOIMIKUNNALLE 4. MAALISKUUTA 2019 MENNESSÄ)

Toivottavasti kerhot ovat löytäneet hyviä ehdokkaita, joista valitsevat parhaan ja lähettävät hänen paperinsa Stipenditoimikunnalle ehdokkaaksi kansainväliseen kilpailuun!