A Presentation of the 2022-2024 Biennial Goals | PDF | eng

Build a Better World
for Women and Girls

Rakennamme parempaa maailmaa
naisille ja tytöille

Varainkeruutavoitteet 2022 -2024

ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION

Zonta-kerhomme, kerhon jäsenten, yksittäisten jäsenten ja ystävien tuella olemme sitoutuneet keräämään 4 413 000 dollaria kansainvälisen palvelumme tukemiseksi palveluprojekteihin ja koulutusohjelmiin toimintakaudella 2022-2024. Lisätietoja | weblinkki |

2022-2024 Fundraising Goals

Program Fundraising Goal
International Service Progam $ 3,200,000
Amelia Earhart Fellowship $    560,000
Jane M. Klausman Women in Business Scholarship $    370,000
Young Women in Public Affairs Award $    283,000
Women in Techonology $    163,000
Total $ 4,573,000
$ = USD

I.e.USD 175,00/per person/biennal

Esitys kaksivuotiskauden 2022-2024 tavoitteiksi

Zonta Internationalia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Visiomme sukupuolten tasa-arvosta ei ole vielä  todellisuutta. Naiset ja tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa lisääntyviä haasteita COVID-19 -pandemian, ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeuksiin kohdistuvien uhkien vuoksi. Vastataksemme näihin haasteisiin tarvitsemme vahvan, sitoutuneen yhteisön, joka tekee yhdessä töitä paikallisella ja maailmanlaajuisella tasolla sukupuolten tasa-arvon puolesta. Rakennamme yhdessä parempaa maailmaa naisille ja tytöille. Kauden 2022-2024 tavoitteet ovat linjassa Zonta-mission ja vision kanssa ja ne keskittyvät viidelle keskeiselle osa-alueelle:

 1. Puolustamme näkyvästi sukupuolten tasa-arvoa

 2. Toimimme maailmankansalaisina

 3. Kasvatamme tulevaisuuden johtajia

 4. Juhlistamme itseämme

 5. Suuntaamme Zontan tulevaisuuteen

Puolustamme näkyvästi sukupuolten tasa-arvoa

Zonta International näkee maailman sellaisena, jossa naisten oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi, minkä seurauksena vaikuttaminen ja toiminta ovat etusijalla suuressa osassa työtämme.

 • Tarjoamme koulutusta ja rohkaisua piirin johtajille ja kaikille zonta-jäsenille vaikuttamistyöhön. Tähän työhön voi kuulua tietoisuuden lisääminen julkisten näyttelyiden ja mielenosoitusten, koulutustilaisuuksien tai lakien muuttamista koskevien vetoomusten kautta tai tapaamiset lainsäätäjien sekä julkisen hallinnon edustajien kanssa. Tältä pohjalta kaikkia Zonta-kerhoja kannustetaan valitsemaan yksi aihe – itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kerhojen kanssa – johon he keskittyvät paikallisella tai valtiollisella tasolla ja pyrkivät vaikuttamaan lainsäädäntöön naisten ja tyttöjen puolesta.
 • Vaikutamme vahvemmin naisten asemaan työelämässä, mukaan lukien aloitteet samapalkkaisuudesta, naisten osuudesta yritysten hallituksissa ja naisjohtajien määrästä aliedustetuilla aloilla. Jatkamme Firsts for Women -sarjaamme antaen tunnustusta ja rohkaisten esteitä rikkovia naisia.
 • Mainostamme kansainvälistä naistenpäivää maailmanlaajuisena toimintaviikkona. Kaikkia kerhoja kannustetaan ​​suunnittelemaan tapahtuma, johon kutsutaan osallistumaan paikallisia johtajia, yritysten omistajia, samanhenkisiä organisaatioita ja mahdollisia jäseniä. Tavoitteena on saada kerhoja vähintään 50 Zonta-maasta sitoutumaan osallistumiseen, jotta voidaan kasvattaa lehdistön ja paikallisten ihmisten tietoisuutta. Lisäksi kaikilla Zontan jäsenillä on mahdollisuus osallistua kansainväliseen tilaisuuteen.
 • Lisäämme Zontan läsnäoloa ja osallistumista maailmanlaajuiseen keskusteluun naisten oikeuksista. Zonta jatkaa yhteistyötä YK:n virastojen ja samanhenkisten järjestöjen, kuten Coalition to End Violence Against Women and Girls Globallyn kanssa ja etsii uusia kumppanuuksia ja liittolaisia edistääkseen Zonta Internationalin missiota.

Toimimme maailmankansalaisina

Zontat ovat aina toimineet globaalin kansalaisuuden periaatteiden mukaisesti työskennellessään ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämiseksi kerhojen ja yksilöiden maailmanlaajuisena verkostona palvellen yhteisöjä, kansakuntia ja maailmaa. Tämä työ jatkuu seuraavilla tavoilla:

 • Kerhot ja yksityishenkilöt tukevat Zonta Foundation for Women -säätiön varainkeruutavoitteita rahoittaakseen täysimääräisesti ja sitoumustemme mukaisesti kansainvälisiä palveluprojekteja ja koulutusohjelmia.
 • ZONTA Says NO to Violence Against Women -kampanja osoittaa jatkuvaa sitoutumistamme naisten turvallisuuden ja suojelun varmistamiseen. Zontat lisäävät tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta kotikaupungeissaan 16 aktivismin päivän aikana 25.11. – 10.12. Tavoitteemme on, että 100 % kerhoista ja jäsenistä osallistuu toimintaan sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi, esimerkiksi osallistumalla Orange the World/Muutetaan maailman oranssiksi -hankkeisiin näiden 16 aktivismin päivän aikana.
 • Vuonna 2018 Zonta käynnisti merkittävän hankkeen, jolla lisätään tietoisuutta ja toteutetaan päättäväisiä toimenpiteitä haitallisen käytännön eli lapsiavioliittojen lopettamiseksi. Tähän työhön on sisältynyt kumppanuus UNFPA:n ja UNICEFin kanssa maailmanlaajuisessa lapsiavioliiton lopettamisohjelmassa Global Programme to End Child Marriage ja kerhojen toimintaa paikallisella tasolla. Työmme ei ole vielä valmis, ja ponnistelumme jatkuu merkittävänä projektina tällä kaksivuotiskaudella.
 • Huhtikuussa 2021 Zonta International julkaisi julkilausuman ”Ilmastonmuutos: Sukupuolten tasa-arvokysymys” viestien siten, että tämä aihe kuuluu Zonta-järjestön painopisteisiin. Tällä kaksivuotiskaudella kasvatamme ponnistelujamme lisäämällä ilmastotoimia kansainvälisiin palveluprojekteihimme, ja osoittaaksemme miten toiminta jossain osassa maailmaa vaikuttaa negatiivisesti muihin osiin maailmaa, sekä tukemalla kerhojamme tämän aiheen kouluttamisessa ja nostamisessa keskusteluun.
 • Kerhot ovat edelleen loistavia esimerkkejä yhteisöissään naisten ja tyttöjen auttamisessa. Kaikkien kerhojen tulee tarkistaa paikalliset ohjelmansa Zonta Internationalin päämäärien ja kaksivuotiskauden tavoitteiden mukaisiksi. Tavoitteemme on, että vähintään 75 % kerhoistamme lähettää vähintään yhden esimerkin paikallisesta palvelu- tai hyväntekeväisyystoiminnastaan Share Your Story -alustalle, jotta voimme jakaa sitä Zonta-yhteisölle ja näin vahvistaa hankkeen vaikutusta.

Kasvatamme tulevaisuuden johtajia

Zonta International, kerhot ja yksittäiset jäsenet työskentelevät varmistaakseen, että jokaisella naisella on mahdollisuus kouluttautua ja siihen tarvittavat resurssit ja että enemmän naisia ​​toimii päättävissä asemissa.

 • Kasvatamme Jane M. Klausmanin (JMK) Women in Business ja Young Women in Public Affairs (YWPA) -stipendi- ja palkinto-ohjelmien vaikuttavuutta varmistaen, että ne houkuttelevat ja puhuttelevat seuraavan sukupolven naisjohtajia. Uudistetut JMK- ja YWPA-ohjelmat nostavat piirien palkinnot kansainvälisen tason palkinnoiksi ja tarjoavat enemmän mahdollisuuksia palkinnonsaajien ja Zontan näkyvyyden lisäämiseen. Pyydämme kaikkia kerhoja verkostoitumaan palkittujen kanssa ja rohkaisemaan heitä liittymään Zonta-jäseneksi.
 • Nostamme valokeilaan Amelia Earhart (AE) stipendiaattien toiminnan näiden lahjakkaiden innovaattorien raivatessa tietä sille, että naiset ovat tulevaisuudessakin edustettuina ilmailu- ja avaruusteollisuudessa sekä kasvavassa avaruustaloudessa. On tunnistettava, että Amelia Earhart- stipendiaattien vaikutus ulottuu heidän opintojensa ulkopuolelle ja heidän tutkimuksensa sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja tosielämän ongelmiin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin. Jatkamme Amelia Earhart-stipendiaattien maailmanlaajuisen verkoston kasvattamista ja luomme suoria yhteyksiä stipendiaattien ja Piirien välille, joissa he voivat toimia puhujina ja tarjota kaikille jäsenille mahdollisuuden oppia ja olla yhteydessä Amelia Earhart -stipendiaatin kanssa kaksivuotiskauden aikana.
 • Rakennamme ja ylläpidämme suhteita Golden Z Clubin jäseniin ja rohkaisemme heitä valmistuessaan tai jopa sitä ennen liittymään Zonta-järjestöön tai perustamaan Zonta-kerhoja.
 • Otamme lämpimästi vastaan nuorten ammattilaisten näkemykset ja äänet. Tarjoamme tilaa kansainväliselle kumppanuudelle ja yhteistyölle. Kannustamme nuorempia sukupolvia osallistumaan johtotehtäviin, järjestämään koulutustilaisuuksia ja osallistumaan aktiivisesti Zontan kaikilla tasoilla.
 • Käynnistämme Great Girls & Great Women -mentorointiohjelman. Tämä ohjelma toimii ryhmämentorointikokemuksena, jossa pyritään kehittämään henkilökohtaisia ​​ja ammatillisia taitoja keskittyen tulevaisuuden menestymiseen tarvittaviin taitoihin, pätevyyksiin ja asenteisiin samalla kun kurotaan umpeen eri sukupolvien välistä kuilua ja tarjotaan molemmille mahdollisuus oppia toisiltaan.

Juhlistamme itseämme

Zontat ovat organisaatiomme sydän ja kädet. Ilman jäseniämme emme ole mitään.

 • Rakennamme Zonta-henkeä. Tarjoamme positiivisen kerhoympäristön ja jäsenkokemuksen, jossa syntyy ystävyyssuhteita ja pitkäaikaisia suhteita paikallisesti ja kansainvälisesti. Kannustamme kaikkia zontia ​​hyödyntämään Zonta-mobiilisovellusta ja jatkamaan verkostoitumismahdollisuuksien parantamista. Autamme luomaan kontakteja sellaisille kerhoille, jotka haluavat ystävystyä muiden maiden kerhojen kanssa. Esittelemme jatkossakin kerhojen työtä maailmanlaajuisesti uutiskirjeissä ja The Zontian -lehdessä.
 • Annamme tunnustusta 25+ vuotta jäseninä olleille. Tämä ryhmä edustaa jatkuvuutta, jonka ansiosta Zonta on siirtynyt toiselle vuosisadalle, ja ilman heitä se ei olisi ollut mahdollista. Zonta International kehittää tapoja esitellä ja kunnioittaa heidän työtään organisaatiossamme.
 • Arvostamme monimuotoisuutta ja kunnioitusta eritaustaisia ​​ihmisiä kohtaan. Uskomme, että monimuotoinen ja osallistava maailmanlaajuinen yhteisö on tehokas alusta sellaisen yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi, jonka kautta visiomme sukupuolten tasa-arvosta toteutuu. Monimuotoinen zontien yhteisö on välttämätön, jotta voimme saavuttaa missiomme oikeudenmukaisemmasta tulevaisuudesta, ja meidän on ponnisteltava kovemmin ollaksemme organisaatio, jossa jokaisella on mahdollisuus olla oma itsensä.

Määrittelemme tulevaisuuden Zonta-järjestön

Huolimatta nopeista yhteiskunnallisista muutoksista, kehittyvästä teknologiasta, maailmanlaajuisesta pandemiasta, taloudellisista epävarmuustekijöistä ja ennennäkemättömistä luonnonkatastrofeista Zonta on vahva valmistautuessaan astumaan seuraavaan kaksivuotiskauteen. Zonta-järjestön toiminnan menestyksekästä jatkumista pitkällä aikavälillä ei kuitenkaan voida varmistaa ilman viisaita ja harkittuja toimia.

 • Teemme uuden strategisen suunnitelman, joka vastaa zontien tarpeita ja avaa samalla uusia mahdollisuuksia muille samojen tavoitteiden puolesta toimiville ajaa sukupuolten tasa-arvoa yhdessä Zonta-järjestön kanssa. Tämä suunnitelma tehdään kaksivuotiskauden ensimmäisenä vuonna ja jaetaan kaikille jäsenille.
 • Jatkamme Zontan organisaatiorakenteen ja toiminnan arviointia kaikilla tasoilla, laadimme toimintasuunnitelman aikatauluineen ja annamme muutossuositukset.
 • Kerhojen perustaminen tulee olemaan etusijalla järjestössä. Emme kuitenkaan voi jatkaa jäsenmäärän kasvattamista samalla tavalla kuin olemme tehneet aiemmin. Arvioimme tapaa, jolla kerhot on organisoitu ja perustettu ja otamme työryhmät mukaan tähän hankkeeseen tavoitteenamme myös perustaa uusia kerhoja uusiin maihin. Mitä enemmän jäseniä meillä on ja mitä useammissa osissa maailmaa, sitä vahvempi on äänemme ja sitä suurempi vaikutus meillä on paremman maailman rakentamisessa naisille ja tytöille.