Ihmiskauppa – orjuudesta hyväksikäyttöön

IHMISKAUPPA – ORJUUDESTA HYVÄKSIKÄYTTÖÖN

ZONTA KERHOT HELSINKI III JA HELSINKI IV järjestivät 15.1.2020 AREA 1 tapahtuman Eurooppasalissa Helsingissä. Tilaisuuden tavoitteena oli kuulla, ymmärtää ja tunnistaa Suomessa tapahtuvat ihmisoikeusrikkomukset, erityisesti työperäisen ja seksuaalisen hyväksikäytön, sekä edistää ihmisoikeusrikkomuksista kärsivien ihmisten avun saantia.

YHTEENVETOA ASIANTUNTIJOIDEN PUHEENVUOROISTA

Professori Terttu Utriainen alusti aihetta käymällä läpi lyhyesti historiamme 2000 viimeistä vuotta teemalla ’Isän talosta itsenäiseksi ihmiseksi’:

*Roomalaisen lain mukaan yhteiskunnassa rikokset käsiteltiin perheen sisällä, naiset olivat holhouksen alaisena. ’Demokraattinen’ maailma oli miesten maailma. Maailma oli miesten, koti naisten.

*Juutalaisuudessa ’Isän talo’ sisälsi kaikki sukulaiset ollen patriarkaalinen yhteiskunta. Mutta juutalaisen äidin lapsi oli juutalainen.

*Orjuus ja orjakauppa loppuivat USA:ssa v.1865, Saudi-Arabiassa 1962. Viime aikoina  ISIS on myynyt naisia ja lapsia orjiksi.

*Kulttuurimme, kristinusko perustuu juutalaiseen, kreikkalaiseen ja roomalaiseen sivistykseen. Mm. Paavali varoitti siveettömyydestä, 1600-luku oli varsin seksikielteinen, mutta lapsiavioliitot olivat yleisiä kautta vuosisatojen.

Erityisasiantuntija Pia Marttila Rikosuhripäivystyksestä (RIKU) kertoi ilmitulleesta työperäisestä ihmiskaupasta, työvoiman hyväksikäytöstä Suomessa.

Hyväksikäyttöä on usein on vaikeaa tunnistaa. Emme välttämättä tajua, tiedä, havaitse, mitä Suomessa tapahtuu. Räikeimmissä tapauksissa asiat ovat ulkoapäin ok, työluvat ja sopimukset ovat kunnossa, mutta usein ulkomaalaistaustainen työnantaja kiristää, vaatii pitkiä työpäiviä ilman lomia sekä perii palkasta ison osan. Paluuta kotimaahan ei ole, koska työnantaja uhkaa ’ilmiantaa’ uhrin kotimaassaan. Matka Suomeen on usein tehty velaksi. Työntekijä ei voi luottaa kehenkään, ei ole luotettavaa kontaktia, ei ole vaihtoehtoja.

Työnantaja voi myös olla ’kantasuomalainen’. Työntekijän huonoa kohtelua tapahtuu esim. siivous-, ravintola-, rakennus-, maatalousaloilla.  Työaika pidempi kuin on sovittu, sairausajan palkkaa ei makseta, sopimusta ketjutetaan, työ on palkatonta harjoittelua, painostusta on erityisesti matalapalkkaisilla palvelualoilla.

Hyväksikäytetyt työntekijät elävät jonkinlaisessa ’rinnakkaistodellisuudessa’ ( jossa on omat säännöt ), eivät suomalaisessa yhteiskunnassa. Kynnys hakea apua on korkea. Huonon kokemuksen takaa voi paljastua systemaattinen hyväksikäyttö, laaja rikollinen liiketoiminta. Kun riskeeraa ja ilmoittaa, voi olla, että ketään ei kiinnosta. Kun kertoo kokemuksistaan tutuilleen, niin hekään eivät sitten uskalla hakea apua.  Uhrit saattavat kertoa, että valtio siunaa hyväksikäytön. Uhrin kohtaamista olisi parannettava. Tiedonpuute puolin ja toisin aiheuttaa välinpitämättömyyttä.

Rikosuhripäivystys tukee ja neuvoo uhreja. Ilmitulleiden tapausten määrä lisääntyy koko ajan. Toimintaa tukee mm. STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

Erityisasiantuntija Essi Thesslund Pro-tukipiste ry:stä kertoi seksuaalisesta hyväksikäy-töstä.  Uhrit edustavat kaikkia sukupuolia, jotka työskentelevät seksin tai muilla erotiikan aloilla. Samalla ihmisellä voi olla monenlaisia hyväksikäyttökokemuksia kuten prostituutioon pakottaminen, muu seksuaalinen hyväksikäyttö, rikolliseen toimintaan pakottaminen, työvoiman hyväksikäyttö kotitaloudessa, hyväksikäyttö avioliittolupauksin jne.

Seksuaalisesti hyväksikäytetyllä on korkea kynnys kertoa ongelmistaan kenellekään, avun hakeminen on vaikeaa, mm. maasta poistamista pelätään, uhri elää ’marginaalisessa asemassa’.  Pro-tukikeskus tarjoaa tietoa uhrien oikeuksista, pyrkii vahvistamaan yksilön itsemääräämisoikeutta.  Tapaukset ovat hyvin monenlaisia, pyritään selvittämään uhrin taustoja ja elämäntilanteita. ’Mitä on hyvä elämä’.  Kontakteja on vuosittain yli 13000, yksilöitä 2000-3000.

Lopuksi

Kaikki kuultu oli todella vaikuttavaa, herättävää ja järkyttävää. Tapahtuuko tällaista tässä mittakaavassa Suomessa? Mitä voimme ja mitä meidän pitäisi suomalaisina Zontina tehdä?  Zonta International on vuodesta 1919 lähtien edistänyt kansainvälisesti tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia. Järjestömme mm. jakaa stipendejä tyttöjen ja naisten oikeuksien tukemiseksi ja heidän voimaannuttamiseksi paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Haluamme tukea YK:n Kestävän kehityksen ohjelmaa vuoteen 2030 erityisesti sen tavoite 5 mukaisesti tunnistaa ihmisoikeusrikkomuksista kärsivien ihmisten avun saantia.

 

LISÄTIETOA

Lisätietoa löytyy viranomaisten ja monien järjestöjen sivuilta. Viranomaiset ovat tehneet lainsäädännön kehittämisen pohjaksi useita selvityksiä naisiin ja lapsiin kohdistuvista väkivallan ilmenemismuodoista. Noihin julkaisuihin kannattaa tutustua, jotta tiedämme mitä vastaan kamppailemme.

 

Alaikäiset eivät voi solmia avioliittoa Suomessa

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160947/OMSO_21_2018_Alaikaisavioliitot.pdf

Parisuhde- ja perheväkivaltaa voidaan ehkäistä, silti se on Suomessa yleistä
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137215/Tr%2040_18_.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Ihmiskauppaa vastaan on jatkuvasti taisteltava
https://www.poliisi.fi/rikokset/ihmiskauppa
http://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/ihmiskauppa_suomessa