HELVI SIPILÄ -RAHASTO – HELVI SIPILÄ – FONDEN – HELVI SIPILÄ FUND | SÄÄNNÖT

Hyväksytty piirikokous Hyvinkää 24.2.2012

Keräyslupa RA/2020/1002, voimassa toistaiseksi

1 § Rahaston nimi

Rahaston nimi on Helvi Sipilä -rahasto, ruotsiksi Helvi Sipilä- Fonden, englanniksi Helvi Sipilä Fund. Rahastosta käytetään seuraavissa pykälissä termiä “Rahasto”.

2 § Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on kehitysmaiden naisten aseman ja elinolosuhteiden parantaminen. Rahasto kunnioittaa ministeri, Past International President Helvi Sipilän elämäntyötä ja muistoa.

3 § Rahaston tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa mukaisesti Rahasto edistää ja rahoittaa Zonta International Foundationin Service Fundin palveluprojekteja. Zonta International piiri 20 ry voi ottaa Rahastoon vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka täyttävät Rahaston ehdot sekä kerätä varoja kampanjoilla ja myyntituotteilla.

4 § Päätöksenteko

Zonta International piiri 20 ry:n piirikokous päättää lahjoituksen määrästä ja suosittelee ZI Foundationille Service Fundin kohdetta, johon varat ohjataan. Zonta International piiri 20 ry:n hallitus vastaa Rahaston hallinnosta ja seuraa projektien toteutumista.

5 § Rahaston varat ja tuotto

Rahaston käyttämätön pääoma sijoitetaan turvallisesti mahdollisimman riskittömiin, tuloa tuottaviin instrumentteihin. Piiri maksaa Rahaston pankkikulut ja kertyvät korot lisätään pääomaan. Piirihallitus tai sen valtuuttama taho ei peri Rahaston hallinnosta tai sen varojen hoidosta palkkiota.

6 § Rahaston voimassaolo

Rahasto ja nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi, ellei piirikokous perustellusti päätä Rahaston lopettamisesta. Jos Rahastolla on tällöin vielä käyttämättömiä varoja, ne on käytettävä Rahaston sääntöjen pykälän 2 mukaiseen tarkoitukseen.


141022intra