Governorin marraskuun kuulumisia

Marraskuun kuulumisia

NJKL eli Naisjärjestöjen Keskusliitto piti syyskokouksensa 20.11.2017.  Piiristämme oli läsnä viisi Zonta jäsentä. Heistä kahdella oli käytössä Piirimme jäsenmäärään perustuva äänioikeus. Kokouksessa päätettiin edellisen tilikauden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja myönnettiin vastuuvapaus järjestön hallitukselle.

Syyskokouksessa valittiin myös erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet virkailijat. NJKL:n syyskokous antoi myös kaksi julkilausumaa, ensimmäinen presidentinvaaleihin kohdennettu ja toinen translain uudistamista koskeva aloite. Samaa asiaa edistetään myös muissa Euroopan maissa. Julkilausumiin voi tutustua ositteessa www.naisjarjestot.

Ulkoministeriö, CMI, FBA ja UNU-GEST järjestivät yhdessä Nordic Women Mediators tapatuman. Siinä esiintyivät kaikkien Pohjoismaiden naispuoliset rauhanvälittäjät Elisabeth Slåttum Norjasta, Pernille Kardel Tanskasta, Kristin Astgeirsdottir Islannista, Kirsti Joenpolvi Suomesta ja Lena Sundh Ruotsista. Kaikki puheenvuoron pitäjät korostivat yhteisenä näkemyksenään sitä, että naisten asemaa tulee vahvistaa kriisien ennaltaehkäisyssä ja rauhanvälitystehtävissä. Tavoite onnistuu, mikäli kriisivaltiot mahdollistavat naisille omistajuuden oman yhteiskuntansa rauhan ja turvallisuuden palauttamisessa. Tässä työssä naiset tarvitsevat ohjaus- ja johtajuustaitoja.

Zontien kansainvälinen kunniajäsen Elisabeth Rehn käytti kokemuksiinsa perustuvan kommenttipuheenvuoron. Hänen mukaansa rauhan turvaamisessa kriisipesäkkeissä tärkeintä on oikeudenmukaisuuden kokemus ja molemminpuolinen rauhan tai kriisin lopettamisen tahto.  Elisabeth Rehn korosti edelleen, että yksin kukaan ihminen tai yksittäinen organisaatio ei saa vaikeissa tilanteissa syntymään tuloksia. Samanmieliset verkostokumppanit ovat aina tarpeen vaikeiden haasteiden ratkaisemiseksi. Päteekö tämä näkemys myös omassa Zonta työssämme?

Viikko päättyy Ranskan lähetystön järjestämään tilaisuuteen Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä. Naiset ja lapset ovat korostetun alttiita väkivallan kokemiselle. Samanaikaisesti kuitenkin myös naiset harjoittavat itse väkivaltaa. Onko aika käynnistyvän ZONTA SAYS NO kampanjan aikana korostaa myös me yhdessä ratkaisuja kaiken väkivallan kitkemiseksi? Tiedämme, että kaikenlainen henkinen ja fyysinen väkivalta ruokkii väkivallan jatkumista kaksi tai useampi suuntaisena. Haasteemme on tänä syksynä ponnistella HeFor she kampanjan hengessä yhdessä kaikenlaisen väkivallan kitkemiseksi. Voimme omalta osaltamme aloittaa käyttäytymisen muuttamisen Porvoon piirikokouksen julkilausuman mukaan lopettamalla jo tänään kaikki toisiin ihmisiin kohdistuva vähättelevä ja mitätöivä puhe. Ihmisoikeudet ovat koskemattomia kaikissa tilanteissa.

 

Helsingissä 24.11.2017

Tuija Kirveskari-Tähtinen

Governor 2016-2018