EHDOKASASETTELU PIIRI 20:N TEHTÄVIIN ALKANUT!

Helmikuu 2021

Ehdota tarmokasta, osaavaa ja sitoutuvaa zontaa Piirin tehtäviin

30. huhtikuuta 2021 mennessä!

Ehdokasasettelu Zonta International Piiri 20:n tehtäviin toimikaudelle 2022-2024 on alkanut. Ehdota omasta tai jostakin toisesta Piirin kerhosta osaavaksi tietämääsi zontaa edistämään toimintaamme! Ehdotukset tulee jättää Piirin vaalitoimikunnalle 30.4.2021 mennessä.

Imatran piirikokouksessa 9.10.2021 valitaan Piiri 20:n piirihallituksen jäsenet eli governor, varagovernor, rahastonhoitaja ja aluejohtajat kaudelle 1.6.2022-31.5.2024. Lisäksi kokouksessa valitaan vararahastonhoitaja, vara-aluejohtajat, toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat sekä vaalitoimikunnan ja Lisa Andström -toimikunnan jäsenet.

Paras keino kehittää Zonta-piirin toimintaa on löytää sen tehtäviin innostuneita ja kiinnostuneita sekä järjestömme tavoitteisiin ja työhön vahvasti sitoutuneita zontia. Jokaisesta kerhosta löytyy varmasti sopivia ehdokkaita! Kannustakaa kerhojenne jäseniä asettumaan rohkeasti ehdolle; siten pääsee parhaiten vaikuttamaan järjestömme tulevaisuuteen. Tehtäviin voi ehdottaa jäsentä mistä tahansa piirimme kerhosta. Ehdokkaan tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset kyseiseen tehtävään ja antaa oma suostumuksensa. Ehdottaja voi olla kerho tai yksittäinen jäsen. Tarkemmat ohjeet ehdokasasettelusta ovat Liitteessä 1 ja ehdokkaan Suostumus- ja vakuutuslomake liitteessä 2. Ehdotukset tehdään Webropolilla ja kyseinen lomake julkaistaan Piirin intranet-sivuilla viimeistään 20.2.2021. Piirin vaalitoimikunta tekee ehdotusten pohjalta esitykset ehdokasasettelusta Imatran piirikokouksen päätettäväksi.

Myös Zonta Internationalin virkoihin on hyvä saada ehdolle kansainvälisen järjestömme kehittämisestä kiinnostuneita piirimme zontia. Piiri 20:n vaalitoimikunta työskentelee yhdessä governorin ja ZI:n kansainvälisen Nominating-toimikunnan kanssa kelpoisuusvaatimukset täyttävien zontien löytämiseksi ehdokkaiksi kaudelle 2022-24 Hampurin Conventionissa 2022 valittaviksi ZI:n virkailijoiksi, kansainvälisiksi johtajiksi ja Nominating-toimikunnan jäseniksi.

Piirin vaalitoimikunta on vaaleilla valittu itsenäinen toimikunta, jonka tehtävänä on etsiä ehdokkaita Piirin tehtäviin ja kannustaa kerhoja nimeämään ehdokkaita kyseisiin tehtäviin. Piirin vaalitoimikunnassa 2020-2022 ovat puheenjohtajana Marjaana Moring (ZC Lohja) ja jäseninä Mari Holopainen (ZC Vantaa II) ja Carita Rönnqvist (ZC Jacobstad-Pietarsaari). Olkaahan rohkeasti yhteydessä vaalitoimikunnan jäseniin!

Yhteystietomme ovat:

Marjaana Moring, marjaana.moring@gmail.com, puh. 050 598 9880 (erityisesti alueet 4 ja 5)

Carita Rönnqvist, carita.ronnqvist@kolumbus.fi, puh. 044 780 9132 (erityisesti alueet 2 ja 3)

Mari Holopainen, mari.ae.holopainen@gmail.com, puh 050 464 7632 (erityisesti alueet 1 ja 6)

Zonta International Piiri 20 Vaalitoimikunta 2020-2022


LIITTEET

Ohjeita kauden 2022-2024 ehdokasasetteluun

Kaudelle 2022 – 2024 valittavat piirin virkailijat ja toimikuntien jäsenet sekä kelpoisuusvaatimukset

Ehdokaslomake

Ehdokkaan suostumus- ja vakuutusomake -2021

Campaigning Policy