Amelia Earhart tutkimusapurahat ja Young Women in Public Affairs -stipendit ovat haettavissa

STIPENDITOIMIKUNNALLA ON ASIAA…

Pitkän odottelun jälkeen kansainvälisille sivuille on tullut tietoa  2020 Young Women in Public Affairs Award-stipendeistä.

Oheisessa esittelyssä on myös määritelty hakukelpoisuus: huomatkaa, että 16-19-vuotiaan hakijan on oltava kirjoilla opiskelijana lukio- tai yliopistotason oppilaitoksessa ja että hän osallistuu aktiivisesti vapaaehtoistyöhön ja on ansioitunut erilaisissa johtotehtävissä. Lisäksi häneltä edellytetään Zonta International- järjestön tuntemusta.

Hakukelpoisia eivät ole Zonta-järjestön jäsenet, tai heidän perhepiiriinsä sen laajassa merkityksessä kuuluvat henkilöt.Tunnustuspalkinnon aikaisemmin saaneet eivät myöskään ole hakukelpoisia.

Hakemuskaavake on Apply-sanan takana.

Aikataulu

Hakemukset palautetaan huolellisesti englanniksi täytettyinä kerholle 1.3.2020 mennessä (toimikunnan suositus) ja kerho valitsee saamistaan hakemuksista yhden hakemuksen ja lähettää sen 1.4.2020 mennessä Piiri 20:n Stipenditoimikunnalle, os. eija.salo(at)aalto.fi, tai Asematie 10 A 3, 02700 Kauniainen. Vastaan myös tiedusteluihin sähköpostitse, tai puh. 09 505 0064 (vastaaja aina päällä).

Menestystä toimissanne!

Eija Salo, PID, puheenjohtaja

 

AMELIA EARHART-TUTKIMUSAPURAHAT 2020

ovat tarjolla naisille, jotka ovat avaruustutkimuksen piiriin kuuluvien aineiden tohtoriopiskelijoita.

Hakemukset lähetetään suoraan Zonta Internationalin päämajaa  15.11.2019 mennessä. 

Linkin takaa löytyvät  yksityiskohtaset   ohjeet. Olisi hienoa, jos Piiri 20:sta löytyisi  taas päteviä hakijoita!   

Menestystä toimissanne!

Eija Salo, PID, puheenjohtaja