Zontien 161 500 euron lahjoitus Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnalle

Iäkkäiden yksinäisyys on vähentynyt ja Ystäväpiiri-ryhmissä syntynyt ystävyys jatkuu parhaimmillaan ryhmät ovat kokoontuneet useita vuosia ilman ohjaajia.

Järjestötoimijoiden yhteistyöllä voidaan edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia. Yhteistyöllä Zonta International Piiri 20 ja Vanhustyön keskusliitto ovat vähentäneet yli 1300 iäkkään ihmisen yksinäisyyttä.

Zontien 161 500 euron lahjoitus Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnalle
Zonta International Piiri 20 havahtui vuonna 2011 iäkkäiden ihmisten yksinäisyyteen, joka on merkittävä hyvinvointi- ja terveysriski. Yksinäisyydestä kärsii noin kolmannes iäkkäistä ihmisistä. Zontat ovat aikaisemmin tukeneet laajoja hyvinvointiin liittyviä teemoja ja nyt vakava yksinäisyys-haaste herätti heidän huolensa. Zontat keräsivät Sisarta ei jätetä -kampanjalla vuosina 2012–2013 yhteensä 161 500 euroa Ystäväpiiri-toiminnalle yksinäisyyden lievittämiseen neljän tunnetun taiteilijan (Riitta Nelimarkka, Heljä Liukko-Sundström, Marja Suna ja Anja Karkku-Hohti) töistä toteutetuilla kirjeensulkijamerkeillä, ”Ystävyyssineteillä”. Tuotolla tuettiin iäkkäiden Ystäväpiiri-ryhmäläisten omatoimisia tapaamisia.

Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmätoiminta
On tutkitusti vaikuttava malli iäkkäiden ihmisten yksinäisyyteen. Sitä toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen varoin. Korkeintaan 8 henkilön ryhmissä kantavia voimia ovat vertaistuki, yhteiset kokemukset, huumori ja mukava yhdessäolo. Kolmen kuukauden ohjatun jakson jälkeen ryhmäläisiä kannustetaan jatkamaan omatoimisia kokoontumisia. –Ryhmistä 60 % jatkaakin itsenäistä toimintaansa ilman ohjaajia, kertoo Ystäväpiiri-toiminnan päällikkö Anu Jansson. Ystäväpiiri-toimintamalli on levinnyt yli 12 toimintavuotensa aikana ympäri Suomea ja siihen on osallistunut yli 9000 iäkästä ihmistä. Ystäväpiiri-ohjaajia on koulutettu yli 900 mm. erilaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin. Heistä 70 % on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, 30 % vapaaehtoisia.

Tukea omatoimisille Ystäväpiiri-ryhmille Zonta-toimintastipendien avulla
Zontien lahjoituksen avulla Vanhustyön keskusliitto ryhtyi vuonna 2013 myöntämään omatoimisesti kokoontuville Ystäväpiiri-ryhmille toimintastipendejä eli rahallista tukea. Stipendejä myönnettiin yhteensä 1304 henkilölle kuljetuksiin, retkiin, kahvitteluihin, lounastapaamisiin ja käynteihin erilaisissa kulttuurikohteissa, mm. museoissa ja taidenäyttelyissä. –Ryhmille ehdottomasti suosituinta oli hakea stipendiä retkiin ja lounaisiin ohjatussa ryhmässä muodostuneen ystäväporukan kanssa, kuvailee hakemuksia vastaanottanut suunnittelija, alueohjaaja Tarja Ylimaa Vanhustyön keskusliitosta. –Arvostamme tukea paljon. Monet meistä eivät ole ennen Ystäväpiiri-ryhmää päässeet vuosiin mihinkään. Meillä oli selkeä teema ja tehtäviä ryhmän jäsenille, jotta jokainen tuntisi olevansa tärkeä, toteaa Ystäväpiiri-ryhmäläinen palautteessaan. Jopa 95 % stipendin saaneista on kokenut yksinäisyytensä lievittyneen ja heistä 89 % (n = 529) on jatkanut kokoontumisia rahallisen tuen päättymisen jälkeenkin. Käytännössä siis tutkitusti toimivalla ryhmämallilla ja rahallisella kannustimella pystyimme tukemaan ryhmäläisten omatoimisuutta jopa useita vuosia eteenpäin. Sanoisimme sen tuovan pitkällä tähtäimellä säästöjä, kuvailevat Jansson ja Ylimaa.

Lisätietoja:

Anja Hurme, kampanjapäällikkö, Zonta International Piiri 20, 0400 432 874, anja.hurme@hurmeet.fihttps://zonta.fi/

Tarja Ylimaa, suunnittelija, Etelä-Suomen alueohjaaja, Vanhustyön keskusliitto, 050 402 2528, tarja.ylimaa@vtkl.fi, http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/ystavapiiri_ja_omahoitovalmennus_toiminta/

Ystävyys jatkuu Zonta International Piiri 20 raportti |PDF|
Vanhustyön keskusliiton tiedote 9.10.2019 |PDF|