100-vuotias Zonta-järjestö vahvistaa suomalaisten ja kehitysmaiden tyttöjen asemaa

TIEDOTE 8.11.2019/Julkaisuvapaa 9.11.2019 klo 9.00

100-vuotias Zonta-järjestö vahvistaa suomalaisten ja kehitysmaiden tyttöjen asemaa

Zonta-toiminta täyttää tänään 8.11.2019 sata vuotta. Helsingissä järjestetään perjantaina ja lauantaina Zontajärjestön juhlaseminaari sekä piirikokous. Juhlaseminaarin teemaksi on otettu hyvä elämä tytöille ja naisille. Tämä on koko järjestön toiminnan kantava ajatus.

Zonta Internationalin Piiri 20, joka toimii Suomessa ja Virossa, nostaa järjestön juhlavuoden kunniaksi esiin erityisesti tyttöjen ja naisten aseman parantamisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon.

-Zonta International on ollut jo 100 vuotta tyttöjen ja naisten tukena, koska naiset tarvitsevat vankkumattoman taustatuen päästäkseen yhdenvertaiseen asemaan miesten kanssa työelämässä ja eri ammateissa, ja yhteiskunnassa laajemminkin, sanoo Piiri 20:n vetäjä Lea Helle Varkaudesta.
-Naisen valinta korkeaan ja/tai vaikuttavaan tehtävään on edelleen uutinen, eikä luonnollista kuten tasavertaisten ihmisoikeuksien pitäisi olla.
-Nykypäivän ratkaisuja – kuten informaatioteknologiaa – täytyy rakentaa käyttäjiensä näköisten ihmisten, miesten ja naisten. Ei siis pääasiassa miesten.
-Nimittelyä, epäasiallista kohtelua ja vähättelyä esiintyy edelleen. Seksuaalinen häirintä nousee aika ajoin vieläkin esiin. Miten saamme nämä sivistysvaltio Suomea rasittavat ilmiöt kitketyiksi ja naisten taidot ja valmiudet täysimittaisesti käyttöön, Lea Helle kysyy.

Juhlaseminaarissa käsitellään kipeitä, mutta kiinnostavia teemoja

Juhlavuoden seminaari järjestetään perjantaina 8.11.2019 klo 13 – 16.45 Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä, Eläintarhantie, 5, Helsinki.

Tilaisuudessa puhuvat mm. pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist, valokuvaaja, journalisti, dokumentaristi Meeri Koutaniemi (Ympärileikkausperinteen muutoksentekijät ja hiljaisuudenmurtajat) sekä Survivors’ Cornerin perustaja Donna Pollard USA:sta (Exploitation of the Married Child: Shattering the Silence). Lisäksi päätoimittaja Kaius Niemi haastattelee professori, emerita Helena Rantaa siitä, mitä on hyvä elämä tyttöjen ja naisten näkökulmasta. Lisää ohjelmasta https://zonta.fi/zonta100/helsinkijuhlavuoden-seminaari-8-11-2019/

Zonta 100 vuotta -juhlaseminaari lähetetään suorana verkkolähetyksenä, ja siihen voi osallistua myöskin etänä. Etäosallistuminen ei edellytä ilmoittautumista.

ZAU-kampanjalla innostetaan tyttöjä matemaattisen-luonnontieteellisten aineiden pariin

Työelämän perinteiset sukupuoliroolit näkyvät edelleen vahvasti nuorten ammatinvalinnoissa. Pojat opiskelevat
insinööreiksi ja tytöt sairaanhoitajiksi.

Keväällä 2018 käynnistetyllä ZAU-kampanjalla ( https://zonta.fi/zau/ ) on kerätty varoja, joiden avulla LUMA-

keskus Suomi -verkosto järjestää ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvaa ja tiedeaineisiin liittyvää ZAUkerhotoimintaa. Sen tavoitteena on innostaa tyttöjä opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja hakeutumaan myöhemmin paremmin palkatuille teknologia-aloille.

100-vuotisjuhlaseminaarissa Governor Lea Helle luovutti Zonta-järjestön puolesta 65 000 euron lahjoituksen LUMA-keskus Suomelle. Sen otti vastaan professori Maija Aksela. Ensimmäinen 75 000 euron lahjoitus tehtiin keväällä 2019. Näillä yhteensä 140 000 eurolla pystytään järjestämään 100 LUMA-kerhoa 1 000 lapselle.

Julkilausuma korostaa oman elämän hallintaa

Juhlavuoden piirikokous antaa julkilausuman, jossa se korostaa hyvän itsetunnon tärkeyttä. Se muovaa nuoren tulevaisuutta. Hyvän itsetunnon pohjalta nuori nainen uskaltaa tehdä omannäköisiä koulutus- ja uravalintaratkaisujaan taipumatta yleisiin stereotypioihin. Zonta Internationalin Piiri 20 tukee erityisesti tyttöjen aseman vahvistamista.

Zonta Internationalin tämän kauden tärkein tavoite on lapsiavioliittojen ehkäiseminen kaikkialla maailmassa. Suomessa on tullut 1.6.2019 voimaan lainsäädännön muutos, eikä laki enää mahdollista alaikäisille poikkeuslupaa avioitua. Maailmanlaajuisesti, ml. Suomessa, on vielä kuitenkin runsaasti tehtävää tällä saralla. Varhaisella avioliitolla on monia vaikutuksia nuoren ja erityisesti tytön elämään, olipa sitten kyse opiskelumahdollisuuksista, toimeentulosta tai seksuaaliterveydestä.

Lisätiedot
Lea Helle, puh. +358 44 3508112, Zonta International Piiri 20:n toiminta
Salla Tuominen, puh. 358 40 5751547, kansainvälinen toiminta
Vuokko Skyttä, puh. +358 40 5018675, ZAU-kampanja
………….

Taustaa

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö. Sillä on neuvoa-antava asema useassa YK:n alajärjestössä sekä neuvottelevan jäsenen asema Euroopan Neuvostossa. Zonta International, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia. Suomessa zontien toiminta alkoi Torstaikerhon nimellä vuonna 1934, kun 15 eri alojen vaikuttajanaista kokoontui keskustelemaan ajankohtaisista ongelmista ja uuden naisten asioita käsittelevän perustamisesta. Suomi liittyi kansainväliseen kattojärjestön Zonta Internationaliin kahdeksantena maana ja ensimmäisten eurooppalaisten maiden joukossa vuonna 1947. Helvi Sipilä oli ensimmäinen USA:n ulkopuolelta valittu nainen kansainvälisen kattojärjestön presidenttinä.

Järjestö perustettiin Yhdysvalloissa ja n. 1200 kerhoa toimii nykyisin 63 maassa. Suomi ja Viro muodostavat järjestön Piirin 20. Zonta-kerhoja on Suomessa ja Virossa yhteensä 63 ja jäseniä n. 1 500.