8.3.2021 Miksi 10 tasa-arvotekoa kuntiin?

Lisätietoja: https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/

Kuntavaalit 2021 järjestetään 13. kesäkuuta. Jotta tasa-arvo toteutuu kunnissa, tulee päätöksenteon olla demokraattista ja moniäänistä, palveluiden huomioida eri ryhmien tarpeet ja työntekijöiden jaksamista tukea. Kuntavaaliehdokkaana ja tulevana kuntapäättäjänä Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että tasa-arvo sekä hyvä ja turvallinen arki kunnassasi toteutuu! Lue alta, miksi tarvitsemme 10 tasa-arvotekoa kuntiin ja miten voit ilmoittautua mukaan kampanjaan.

Kunnat ovat merkittäviä päätöksenteon areenoita: useat arkielämäämme vaikuttavat päätökset tehdään ja toteutetaan kunnissa. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen kokonaismäärä oli noin 9000. Heistä 39 prosenttia on naisia. Kuuluvatko moninaisten naisten näkemykset kuntien päätöksenteossa? Mistä asioista naiset päättävät? Jarruttaako vihapuhe naisten ehdolle asettumista ja kampanjointia?

Kunnat ovat kansalaisten peruspalvelujen tarjoajia: sosiaali- ja terveydenhuolto, varhaiskasvatus ja opetus, nuorisotoimi, kirjasto- ja kulttuuripalvelut – kaikki nämä ovat kuntien lakisääteisiä tehtäviä. Lisäksi kunnat vastaavat tai osallistuvat lukuisten muiden palvelujen, kuten joukkoliikenteen järjestämiseen. Millaiset ovat sosiaali- ja terveysalan työolot? Pääseekö lapsi lähipäiväkotiin ja lieventääkö varhaiskasvatus sukupuolistereotypioita? Millaisia ennaltaehkäiseviä ja tukipalveluita naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kokeneille on tarjolla ja miten niistä tiedotetaan? Pääseekö väkivaltaa kokenut turvakotiin? Onko turvakoti esteetön? Tarjotaanko nuorille ilmaista ehkäisyä ja laadukasta seksuaalikasvatusta? Työllistyvätkö maahan muuttaneet naiset? Miten kouluissa ja oppilaitoksissa ehkäistään ja toimitaan sukupuoleen perustuvaa häirintää vastaan? Pääsevätkö kaikki harrastamaan ja liikkumaan tasa-arvoisesti? Miten voivat kuntien työntekijät? Kaikki tämä vaikuttaa meidän jokaisen arkeen, sen sujuvuuteen ja turvallisuuteen – joka päivä.

Kunnat ovat myös merkittäviä työllistäjiä: Kunta-ala on Suomen työmarkkinoiden suurin toimiala. Kunta-ala on myös naisvaltainen ala: jopa 80 prosenttia kuntien yli 400 000 työntekijästä on naisia. Mitä tapahtuisi, jos sairaanhoitajien, lähihoitajien, terveydenhoitajien, varhaiskasvatuksen opettajien ja hoitajien, peruskoulun opettajien ja muiden vastaavien yhteiskuntaa ylläpitävien, usein pienipalkkaisten työtehtävien tekeminen loppuisi? Kuka hoitaisi, hoivaisi, opettaisi?

Kysymme: ”Mitä olisi Suomi ilman naisia?” ”Mitä olisivat kunnat ilman naisia?”

Naisjärjestöjen Keskusliiton kuntavaalikampanja ”10 tasa-arvotekoa kuntiin” haastaa ehdokkaat, puolueet ja tulevat kuntapäättäjät ottamaan sukupuolten tasa-arvon edistämisen teemaksi kuntavaalikampanjointiin ja tekemään konkreettisia tasa-arvotekoja omissa kunnissaan.

Tarjolla on 10 ajankohtaista ja konkreettista tekoa, joista yhteen tai useampaan sitoutumalla voit ehdokkaana pitää tasa-arvokysymyksiä esillä omassa kampanjassasi ja valituksi tultuasi edistää sukupuolten tasa-arvoa, naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista kunnassasi – konkreettisesti. Tutustu kampanjaan ja tekoihin https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/ ja ilmoittaudu mukaan!

#kuntavaalit #naisjärjestöt #tasaarvoteot