13.2.2020 Naisjärjestöjen Keskusliitto: Lähisuhdeväkivallan sovittelusta luovuttava ja työelämän joustojen vaikutukset naisiin arvioitava

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että hallituksen tasa-arvo-ohjelman tavoitteille asetetaan mittarit ja niitä seurataan.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa oikeansuuntaisena, mutta siihen tarvitaan lisää voimakkaampia toimenpiteitä ja tarkkoja tavoitteita, jotta hallitusohjelman kirjaukset sukupuolten tasa-arvosta voidaan toteuttaa. Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että lähisuhdeväkivallan sovittelusta luovutaan ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta annetaan rikoslain mukainen rangaistus. Tähän muutokseen tarvitaan myös päättäjien tukea.

Ohjelmassa esitetään selvitettäväksi työn ja perhe-elämän joustojen lisäämistä ja osa-aikatyötä. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että mahdollisten lisääntyvien joustojen sukupuolivaikutukset arvioidaan ja eläkekertymä korvataan. Hoivavastuu jakautuu nyt pääosin naisille, eivätkä joustot saa lisätä entisestään naisten eläkevajetta.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että työllisyyspolitiikan sukupuolivaikutukset arvioidaan. Sukupuolivaikutusten kattava arviointi tulee tehdä kaikissa isoissa uudistuksissa ja hankkeissa, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sosiaaliturvan uudistuksissa.

Uuteen samapalkkaisuusohjelmaan on lisättävä selkeä prosentuaalinen tavoite ja konkreettisia toimenpiteitä palkkaeron kaventamiseksi.

-Lisäksi tulee arvioida, onko aiemmin toteutettu samapalkkaisuusohjelma ja sen malli toimiva väylä pyrkiä samapalkkaisuuteen vai tulisiko tässä käyttää uudenlaista lähestymistapaa. Nykyinen samapalkkaisuusohjelma on kaventanut palkkaeroja vain neljä prosenttiyksikköä 14 vuoden aikana, sanoo hallituksen puheenjohtaja Eva Biaudet.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että tavoitteille asetetaan selvät mittarit ja niiden toteutumista seurataan systemaattisesti. Muun muassa perhevapaauudistukselle tulee asettaa numeeriset tavoitteet porrastetusti siihen saakka, kunnes molempien huoltajien perhevapaat ovat tasoissa.

Hallitusohjelman hyvät linjaukset sukupuolten tasa-arvosta tulee konkretisoida hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa. Mukana on paljon tärkeitä tavoitteita, joita naisjärjestöt ovat ajaneet vuosikymmeniä. Esimerkiksi perhevapaauudistus ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma ovat konkreettisia toimenpiteitä, jotka vievät Suomea kohti tasa-arvoa. Naisjärjestöjen Keskusliitto edellyttää, että Suomen ulkopolitiikan ja kehityspolitiikan linjaukset naisten oikeuksien priorisoinnista kirjataan myös hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan.

Lue kannanottomme täältä.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Eva Biaudet                                             Terhi Heinilä

puheenjohtaja                                            pääsihteeri

Eva Biaudet, puheenjohtaja, puh. 050 512 1846

Terhi Heinilä, pääsihteeri, terhi.heinila@naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544