12. Helvi Sipilä -seminaari Naisten taloudellisesta voimaantumisesta

12. Helvi Sipilä -seminaarin teemana YK:n naisten asemaa käsittelevän 61. CSW-istunnon osana 16.3.2017 oli tänä vuonna Empowered futures – Sustainable economies. Sali oli täynnä myöhäisestä torstai-illasta huolimatta. “Oli hyvin harvinaista, että naiset Helvi Sipilän aikaan nousivat näin tärkeisiin tehtäviin. Hän on toiminut esikuvanamme”, muistutti session puheenjohtajana toiminut Naisjärjestöjen Keskusliiton Eva Biaudet. Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila avasi Helvi Sipilä -rinnakkaisistunnon: “Naisten poliittinen osallistuminen ja tehdyt yhteiskunnalliset muutokset mahdollistivat naisten osallistumisen työelämään. Perhevapaat, päivähoitojärjestelmä, ilmainen kouluruoka vuodesta 1948 ovat olleet menestystekijöitä. Palkkatasa-arvo on kehittynyt pitkään, Suomen hallituksella on samapalkkaohjelma ja sukupuolisensitiivinen budjetointi on jo Pekingin konferenssin 1995 jälkeen ollut agendallamme. Hallituksen asialistalla tasa-arvo-ohjelmassa lisätään sukupuolen merkityksen tarkastelua budjetoinnissa. Meidän on huomattava naisten voimaantuminen, myös seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien ja ihmisoikeuksien kannalta. Tyttöjen ja naisten voimaantuminen meillä ja globaalisti on välttämätöntä.”

Senioritutkija Sari Pekkala Kerr Wellesley Collegesta kuvasi naisten roolia työmarkkinoilla ja sukupuolten välisten palkkaerojen muodostumista uran aikana. Kun Yhdysvalloissa perheissä on pieniä lapsia, kotien palkattomana työn jakaminen vaikuttaa palkkoihin. Naimattomien naisten palkat eivät laske samassa suhteessa perheellisten naisten kanssa. Ehkä tukijärjestelmä ja kulttuuriset syyt vaikuttavat naisten kotiin jäämiseen. “Minun unelmani on, että politiikkoja rakennettaessa tunnetaan ihmisten arkea ja että yritykset ymmärtäisivät naisten lahjakkuuden vaikutuksen.”
Maailman NNKY-liiton pääsihteeri Malayah Harper korosti naisten merkitystä rauhanneuvottelujen pysyvyyden lisäämisessä. Samoin hän kiitti Suomen hallituksia naisten pysyvästä tukemisesta haurailla alueilla. UN Womenin Nancy Khweiss korosti naisten taloudellisten mahdollisuuksien ja koulutuksen yhteyttä kehitykseen. Suurin osa menestyksestä työssämme naisten taloudellisessa voimaantumisesta perustuu paikallisen kehityksen ryhmien työhön.
Session järjestivät Suomen Akateemisten Naisten Liitto, Suomen UN Women, Suomen NNKY-liitto, Nytkis ja Naisjärjestöjen Keskusliitto yhteistyössä ulkoministeriön ja Suomen YK-edustuston kanssa. Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille erinomaisesta yhteistyöstä ja onnistuneesta ohjelmasta!

Naisjärjestöjen Keskusliiton uutiskirje 22.3.2017