9.10.2021 Zonta International Piiri 20 julkilausuma, Mediakasvatusta kaikille!


Julkaisuvapaa 9.10.2021

Zonta International Piiri 20 ry:n julkilausuma 9.10.2021

Mediakasvatusta kaikille!

Zonta International Piirin 20 edustajat ovat kokoontuneet Imatralle 9.10.2021 Piirin 50. piirikokoukseen, jonka teemana on ‘Naisten Vuoksi’.

Piiri 20 ja kokouksen osallistujat kiinnittävät huomiota viime aikoina julkisuudessa esitettyjen erilaisten lausumien todenperäisyyteen ja uskottavuuteen sekä erityisesti sosiaalisessa mediassa, somessa, tapahtuvaan häirintään ja jopa uhkailuun.

Some on nuorten suosima tietolähde kaikissa asioissa ja siksi tärkeä. Helsingin Sanomien viime lokakuussa raportoiman kyselyn mukaan 42 % suomalaisista tytöistä on kohdannut somessa häiritsevää aineistoa ja saanut sopimattomia yhteydenottoja. Seksuaalinen häirintä on tyttöjen häirinnän suurin muoto. Naiset ja tytöt saavat ei-toivottua materiaalia merkittävästi enemmän kuin miehet ja pojat.

Media- ja digilukutaito sisältyy nykyisin koulujen oppiaineistoon. Mutta tätä kansalaistaitoa tarvitsevat nuorten lisäksi myös aikuiset: Mistä tietää, mikä on faktaa ja mikä vain yksittäinen mielipide? Mistä saa ohjausta oman ajattelun arviointiin ja kehittämiseen niin, että osaa tarkastella lähteitä kriittisesti, kyseenalaistaa asioita ja erottaa disinformatiivisen ja todenmukaisen tiedon?

Pidämme tärkeänä, että mediakasvatukseen sekä media- ja digilukutaitoon kiinnitetään entistä suurempaa huomiota ja että sitä tarjotaan laajasti koko yhteiskunnassa. Samalla on syytä muistuttaa, että sananvapaus kuuluu jokaiselle. Silläkin on silti rajansa eikä sitä saa käyttää häirintään ja uhkauksiin.

Lisätietoja:

Raisa Valve
Governor,
Zonta International Piiri 20 ry
raisa.valve(at)zonta.fi
www.zonta.fi

 

Johanna Ovaska
Puheenjohtaja,
Piirin 20 Naisten oikeuksien toimikunta
johanna.ovaska(at)zonta.fi
www.zonta.fi


Publishable 9 October 2021

Zonta International District 20 Press Release, 9 October 2021

Media Education for All!

Representatives of the Zonta International District 20 have met in the 50th District Meeting in Imatra on 9 October 2021, the theme of the meeting being ‘For Women’.

District 20 and the participants will draw attention to the truthfulness and credibility of various statements, lately presented in public, and especially to those concerning harassment and even threats in the social media.

Social media is a source of information, favored by the youth in all matters and therefore important. A study, conducted by the Helsingin Sanomat newspaper last October, showed that 42% of Finnish girls had encountered disruptive material in the social media and received improper propositions. The largest number of harassing contacts to girls is of sexual nature. Women and girls are recipients of unwished-for material considerably more often than men and boys.

Media and digital literacy are part of the school curriculum today. But grown-ups need these civic skills as well: How to know what is a fact and not merely a personal opinion? Where to get guidance to the assessment and development on one’s own thinking so as to be able to critically scrutinize sources, to question issues and to distinguish disinformation from factual information?

We consider it important that media education as well as media and digital literacy be paid more attention to and that they be widely provided for in the society. This notwithstanding, it is worth reminding that freedom of speech belongs to everybody. That, too, has its limitations and this right must not be used for harassment or threats.

Additional information:

Raisa Valve
Governor,
Zonta International District 20
raisa.valve(at)zonta.fi
www.zonta.fi

Johanna Ovaska
Chairperson,
Advocacy Committee, District 20
johanna.ovaska(at)zonta.fi
www.zonta.fi