YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS (YWPA)

Päivityksen alla!

YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS (YWPA)

Zonta-järjestön YWPA- stipendi eli Young Women in Public Affairs Award -palkinto on perustettu 1990. Se on yksi vuosittain jaettavasta neljästä Zonta International-järjestön kansainvälisestä stipendistä.

Stipendiä voivat hakea nuoret naiset, jotka ovat iältään 16–19 vuotta 1.4.2022 ja opiskelevat toisen asteen oppilaitoksessa tai yliopistossa. YWPA-stipendi myönnetään nuorille naisille, jotka ovat aktiivisesti mukana julkisessa tai aatteellisessa toiminnassa (esim. opiskelijakunta, partio, politiikka, vapaaehtoisjärjestö) ja osoittavat johtamistaitoja sekä sitoutuneisuutta tehtävissään. Tavoitteena on kannustaa heitä jatkamaan osallistumistaan julkiseen ja poliittiseen toimintaan.

Hakeminen tapahtuu paikallisen Zonta-kerhon kautta. Stipendin saajaa ehdottava Zonta-kerho antaa omalle ehdokkaalleen paikallisen stipendin.  Zonta District 20 eli Suomen ja Viron muodostama piiri 20 ehdottaa yhden stipendiaatin kansainvälisen palkinnon saajaksi. Tänä vuonna piirin palkinto on suuruudeltaan 1500 dollaria. Piirien ehdokkaista 10 valitaan kansainvälisen stipendin saajaksi. Sen stipendin suuruus on 5000 dollaria.

Zonta-järjestön tavoitteena on parantaa naisten ja tyttöjen asemaa maailmanlaajuisesti sekä voimaannuttaa naisia palvelutyön ja vaikuttamisen avulla.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu Zonta-järjestön kansainvälisten sivujen HAKULOMAKKEELLA tutustu sivustoon tästä!

Hakijoiden tulisi täyttää seuraavia edellytyksiä

  • Aktiivista sitoutumista vapaaehtoistyöhön
  • Kokemusta paikallis- tai opiskelijahallinnosta tai johtajuutta työpaikalla (palkallista tai palkatonta)
  • Vapaaehtoistyön johtamisen saavutuksia
  • Zonta Internationalin ja sen ohjelmien tuntemus
  • Tukea Zonta Internationalin päämääriä naisten aseman edistämisessä maailmanlaajuisesti

YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS (YWPA)

Because Zonta International believes that young women are the key to women’s advancement in the field of public service, it offers the Young Women in Public Affairs (YWPA) Award, which recognizes young women, ages 16-19, for demonstrating leadership skills and commitment to public service and civic causes, and encourages them to continue their participation in public and political life. The Award was established 1990.

The program operates at the Zonta club, district/region and international levels. Zonta clubs provide awards for club recipients, and district/region and international awards are funded by the Zonta Foundation for Women. District recipients receive US$1,500, and 10 international recipients are selected from the district/region recipients to receive awards of US$5,000 each.

ELIGIBILITY

Women, aged 16-19 on 1 April each year, studying at a secondary school, college or university in a Zonta district/region, or who are studying elsewhere but are citizens of a Zonta country, who demonstrate evidence of the following, are eligible to apply.

  • Active commitment to volunteerism.
  • Experience in local government, student government, or workplace leadership (paid or unpaid).
  • Volunteer leadership achievements.
  • Knowledge of Zonta International and its programs.
  • Support in Zonta International’s mission of empowering women worldwide through service and advocacy.

The application process must start with a Zonta club. All application materials must be received at a Zonta club by the deadline printed on the application.

Marja Manninen-Ollberg
marja.t.manninen@elisanet.fi
Zonta D20 Stipenditoimikunta