JOIN US AND SAY NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS WORLDWIDE

MAAILMANLAAJUINEN KAMPANJA – TIEDOSTAMISESTA TOIMINTAAN

Zonta International käynnisti vuonna 2012 kampanjan Zonta Says NO  –  Zonta sanoo EI. Maailmanlaajuisen kampanjan tarkoituksena on lisätä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvää tietoisuutta kaikkialla maailmassa.

Vuosittain toteutetaan 16 päivää kestävä kampanja sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan marraskuun 16. päivästä joulukuun 10. päivään. Kampanjan aikana Zonta-kerhot ja Zontan jäsenet kaikkialla maailmassa toimivat ja vaikuttavat lopettaakseen sukupuoleen kohdistuvan väkivallan kaikissa muodoissa.

Kuva Kaisu Holopaisen kutomat ”Zonta” sukat.

ZONTA E-CLUB OF FINLAND1 MEET MEMBERS OF PARLIAMENT OF FINLAND

Zonta e-Club of Finland 1, the first e-Club in Europe, started their ZONTA SAYS NO campaign activity with a visit to the Finnish Parliament. The delegation of the e-Club gave orange wool socks to six female Members of Parliament, who are members of other Zonta clubs, and also to Eva Biaudet, Member of Parliament and President of the National Council of Women of Finland. With these warm and soft socks Zonta e-Club of Finland 1 wanted to highlight soft values and the importance of actions to end the violence against women and girls in the world. Zonta e-Club of Finland 1 delegation Raija Vahasalo, Katriina Järvenpää ja Irma Välimäki-Moring

ZONTA E-CLUB OF FINLAND1 TAPAA SUOMEN KANSANEDUSTAJAT

Zonta e-Club of Finland 1, ensimmäinen sähköinen e-Club Euroopassa, aloitti ZONTA SAYS NO kampanjan toiminnan vierailulla Suomen eduskuntaan. E-Clubin valtuuskunta antoi oranssit villasukat kuudelle naiskansanedustajalle, jotka ovat muiden Zonta-kerhojen jäseniä sekä kansanedustaja Eva Biaudet’lle, joka on Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja. Näillä lämpimillä ja pehmeillä sukilla Zonta e-Club of Finland 1 halusi korostaa pehmeitä arvoja ja toimenpiteitä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi maailmassa. Zonta e-Club of Finland 1 valtuuskuntaa Raija Vahasalo, Katriina Järvenpää ja Irma Välimäki-Moring.