Henkilötietojen käsittely
Zonta e-Club of Finland1

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

President Irma Välimäki-Moring, Kerava
+358 50 366 7419
valimakimor[at]gmail.com
Y -tunnus 2856897-6 | PRH Rek.nro 215 378 | ZI Club nro 1942

2. Rekistereistä vastaava henkilö

Rekistereistä vastaa yhdistyksen puheenjohtaja.

3.Rekisterien nimi ja rekisteröidyt henkilöt

Rekistereitä ovat zontatoiminnan apuna käytettävät Yhdistyksien tilapäiset ja pysyvät henkilörekisterit. Henkilötietoja tallennetaan mm. Yhdistyksen hallinnon asiakirjoihin sekä kirjanpitojärjestelmään.

Zonta Internationalin päämajassa sijaitsee yhteinen Zonta Internationali ja Zonta e-Club of Finland1 jäsenrekisteri, josta on laadittu omat tietosuojalomakkeet.

Rahastonhoitaja lähettää seuraavat tiedot kansainväliseen jäsenrekisteriin jäsenen liittyessä e-Clubiin:

 • Etu- ja sukunimi
 • Lähiosoite
 • Postitoimipaikka
 • Postinumero
 • Maa
 • Matkapuhelin
 • Puhelin
 • Äidinkieli
 • Sähköpostiosoite jäsenrekisteriin
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli nainen/mies/muu sekä
 • Jos olen ollut aikaisemmin jäsen: (Kerhon/e-Clubin nimi ja jäsenyyden kesto)

Jäsenen antama tieto perustuu suostumukseen ja kerääntyy tehtävien ja lahjoittamisen yhteydessä.

Kun jäsen on hyväksytty, jäsen hallinnoi omia jäsentietojaan Zonta Internationalin jäsenrekisterissä My Zonta -tilin avulla. Zonta Internationalin ja Zonta e-Club of Finland1 noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia ohjeita henkilötietojen suojauksessa ja käyttötarkoituksessa.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on zontatoiminta. Tiedot palvelevat jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa, tilaisuuksien järjestämistä, varainhankintaa, lahjoitusten organisointia, Yhdistyksien lakisääteistä hallintoa, jäsenlehtien ja -tiedotteiden jakelua sekä kansainvälisen zonta järjestön tarpeita ja muuta zontatoimintaa. Tietoja ei käytetä muihin käyttötarkoituksiin.

5. Rekisterien tietosisältö

Rekistereissä käsitellään vain toiminnan kannalta välttämättömiä tietoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi henkilön nimi, yhteystiedot, syntymäaika, ilmoittautuminen tilaisuuteen, tilaisuuteen liittyvät lisätiedot, lahjoitustiedot, zonta toimihenkilöasema, zontatoimintaan liittyvät matkustustiedot.

6. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterien pitämisen peruste on ns. oikeutettu etu zontatoiminnan organisoimiseksi sekä Yhdistyksen velvollisuuksien hoitamiseksi.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

8.Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella tai lainsäädännön niin vaatiessa.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekistereissä olevia henkilötietoja luovutetaan Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Zonta Internationalin jäsenrekisterijärjestelmään, jonka palvelimet sijaitsevat USA:ssa. e-Clubin rahastonhoitaja/tietosuojavaltuutettu pyytää jäseneltä Data Protection – Consent to Store Member Data lomakkeella, joka jää kerhon haltuun. Rahastonhoitaja vahvistaa suostumuksen tietojen siirtoon maksaessaan päämajan jäsenmaksut (INVOICE) vuosittain.

10.Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekistereissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekistereissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä. Tarkastus- ja korjausoikeutta käyttääkseen rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Yhdistyksen rekisterin pitäjään. Jäsen voi My Zonta tilin kautta hallinnoida omia päämajan jäsenrekisterijärjestelmässä olevia tietoja henkilökohtaisilla tunnuksilla.

12. Tietojen säilyttäminen

Tiedot rekistereissä säilytetään vain tarpeellisen ajan. Vanhat ja tarpeettomat tiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojensa käsittelyä koskeva asia valvontaviranomaisen
käsiteltäväksi.