ZONTA E-CLUB OF FINLAND1

Me Zonta e-Club of Finland 1 olemme osa tätä maailmanlaajuista palvelujärjestöä.
• perustamispäivä 22.5.2015, Helsinki
• Charter Day 2.6.2015
• toimialueena Suomi ja Viro
• jäseniä 14

Zonta e-Club of Finlandin tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen zonta-toimintaan, kun uudenlainen verkostoituminen sopii perinteisiä kuukausikokouksia paremmin. Tavoitteemme oli olla ensimmäisten e-Clubien joukossa Euroopassa, me onnistuimme ja olimme ensimmäinen Euroopassa.
Haluamme toimia tienäyttäjänä uudelle tavalle edistää naisten ja tyttöjen asemaa kansallisesti ja kansainvälisesti. e-Clubin toiminnassa käytämme nykyaikaisia viestintä- ja verkostoitumisteknologioita sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen sitä vaikuttamiskanavana.


ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20

•Suomi ja Viro
•6 aluetta
•60 kerhoa, joista on yksi e-Club
•jäseniä 1 300

Maailmanlaajuinen Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20. Jokainen Zonta-kerho on oman piirinsä jäsen, ja jokainen zonta on oman kerhonsa jäsen.

Zonta International Piiri 20 toimii aktiivisesti Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen UN Womenin, Suomen YK-liiton, Suomen 1325-verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:ssä jäsenenä.

Zonta International noudattaa demokraattisia menettelytapoja ja arvostaa jäsentensä osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Yleiskokous on järjestön korkein päättävä elin, ja se ohjaa Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin toimintaa.

Zonta International, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.


ZONTA INTERNATIONAL

•perustettu 1919
•jäseniä 29 712
•kerhoja 1 183
•toimii 67 maassa
•piirejä 32
•alueita 1
•Z Clubs 205
•Golden Z Clubs 81

Zonta International on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen sekä välittää tietoa vuosittain haettavina olevista kansainvälisistä stipendeistä ja palkinto-ohjelmista.

Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema vuodesta 1969 (General Consultative Status ) YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa (UN Economic and Social Council), kansainvälisessä työjärjestö ILOssa (International Labour Organization) sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa

Järjestöllä on neuvoa-antava asema (General Consultative Status) kansalaisjärjestöjen foorumissa NGO, jotka toimivat New York, Geneve, Wien ja Pariisi sekä neuvottelevan jäsenen asema vuodesta 1983 Euroopan Neuvostossa (Council European).

Zonta International, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.


MISSION

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.

VISION

Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena missä naisten oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen pystyy käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä.

Sellaisessa maailmassa naisilla on käytössään tasavertaisesti miesten kanssa kaikki tarjolla olevat voimavarat ja heillä on edustus päätöksenteossa tasavertaisesti miesten kanssa.

Sellaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä väkivallan pelossa.

Zonta Internationalin tavoitteet

Parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuísesti ja paikallisesti palvelutoiminnan ja vaikuttamisen avulla.

Tehdä työtä keskinäisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämiseksi jäsenten maailmanlaajuisen yhteisön kautta.

Edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitusta.

Vaalia kansainvälisesti yhdessä korkeita eettisiä arvoja, toteuttaa palveluohjelmia ja antaa keskinäistä tukea ja ystävyyttä jäsenille, jotka palvelevat omaa yhteisöään, omaa maataan ja maailmaa.