Zonta Internationalin sitoutuminen monimuotoisuuteen, tasapuolisuuteen ja osallisuuteen

Vuodesta 1919 lähtien Zonta on työskennellyt luodakseen tasa-arvoisemman tulevaisuuden naisille ja tytöille. Uskomme, että monimuotoisen ja osallistavan maailmanlaajuisen yhteisön edistäminen on tehokas alusta sellaisen yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi, jota tarvitaan, jotta visiomme sukupuolten tasa-arvosta toteutuu. Globaalina organisaationa Zonta International arvostaa kaiken taustaisten jäsenten panoksia iästä, etnisestä taustasta, rodusta, ihonväristä, kyvyistä, uskonnosta, sosioekonomisesta asemasta, kulttuurista, seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta. Uskomme, että monipuolinen jäsenyhteisö on välttämätöntä kyvyllemme saavuttaa missiomme luoda oikeudenmukaisempi tulevaisuus.

Pyrimme olemaan organisaatio, jossa jokainen tuntee olevansa oma itsensä. Arvostamme erilaisia lähestymistapoja ja näkökulmia ja tiedämme, että erilaiset ideat, näkökulmat ja taustat luovat vahvemman ja luovemman ympäristön palvellaksemme jäseniämme paremmin ja saavuttaaksemme sukupuolten tasa-arvon missiomme. Hyväksymme erilaisuuden ja pyrimme varmistamaan, että kaikkia ääniä arvostetaan ja kuullaan. Vaikka meillä on enemmän tehtävää, olemme sitoutuneet monimuotoisuuden ja osallisuuden arvoihin kaikissa Zonta Internationalin toimissa ja aloitteissa.

ZONTA E-CLUB OF FINLAND1

Me Zonta e-Club of Finland 1 olemme osa tätä maailmanlaajuista palvelujärjestöä.
• perustamispäivä 22.5.2015, Helsinki
• Charter Day 2.6.2015
• toimialueena Suomi

Zonta e-Club of Finlandin tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen zonta-toimintaan, kun uudenlainen verkostoituminen sopii perinteisiä kuukausikokouksia paremmin. Tavoitteemme oli olla ensimmäisten e-Clubien joukossa Euroopassa, me onnistuimme ja olimme ensimmäinen Euroopassa.
Haluamme toimia tienäyttäjänä uudelle tavalle edistää naisten ja tyttöjen asemaa kansallisesti ja kansainvälisesti. e-Clubin toiminnassa käytämme nykyaikaisia viestintä- ja verkostoitumisteknologioita sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen sitä vaikuttamiskanavana.