TAVOITTEENA TASA-ARVO JA PAREMPI TULEVAISUUS TYTÖILLE JA NAISILLE

Zonta International tavoittelee tulevaisuuden maailmaa, jossa naisten oikeudet on tunnustettu ihmisoikeuksiksi ja jokainen nainen toteuttaa ja hyödyntää kaiken osaamisensa. Sellaisessa maailmassa naisilla on pääsy kaikkiin tehtäviin ja päätöksentekijöiksi tasa-arvoisesti miesten kanssa. Sellaisessa maailmassa naisen ei tarvitse pelätä väkivaltaa.

  1. Vaikutamme paikallisesti ja maailmanlaajuisesti

Zonta toimii naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi osallistumalla YK:n ja Eurooppa-neuvoston kautta toimintaan. Se edistää tietoisuutta naisia ja tyttöjä koskevissa asioissa mm. kampanjoilla. Zonta tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja erityisesti Tavoitetta 5: sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja naisten voimaantuminen.

  1. Luomme kestävää muutosta

Zonta osallistuu ja vaikuttaa kestävään kehitykseen käynnistämällä palvelu- ja koulutusprojekteja naisille ja tytöille ympäri maailman. Palveluprojekteilla on mm. ehkäisty lapsiavioliittoja ja nuoriin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää ja väki­valtaa. Zontat tekevät työtä paikallisissa palveluprojekteissa ja lahjoittavat varoja kansainvälisiin projekteihin. Zonta International jakaa rahastoista stipendejä opinnoissaan menestyville ja yhteiskunnallisesti aktiivisille naisille. Näin järjestö kannustaa heitä kouluttautumaan riittävän pitkälle ja hakeutumaan johtaviin tehtäviin, myös perinteisesti miehisille aloille.

  1. Sijoitamme tulevaisuuteen

Zonta investoi naisten tulevaisuuteen missiomme mukaisesti käytännön toiminnalla osallistumalla palvelutoimintaan ja varainkeruuseen. Olemme välittävien ja naisten tasa-arvoon sitoutuneiden naisten ja miesten verkosto. Uskomme, että yhdessä olemme vahvempia. Zonta-organisaatio lahjoittaa Zonta International Foundationin kautta kaksivuotisen toimintakauden aikana yli 5 miljoonaa US-dollaria palveluprojekteihin sekä stipendeinä ja apurahoina. Zonta Interna­tional Foundationille lahjoitetut varat käytetään kokonaisuudessaan palveluoh­jelmien toteuttamiseen. Zonta International-järjestön ja säätiön toimintamenot rahoitetaan Zonta Internationalin keräämillä jäsenmaksuilla.

  1. Kehitymme johtajina

Zonta edistää eettisen johtajuuden kehittymistä mentoroimalla, kouluttamalla ja auttamalla sinua verkostoitumaan. Kansainvälinen vuorovaikutus ja osallistumi­nen palveluprojekteihin antavat mahdollisuuksia johtamistaitojen kehittämiseen.

Build a Better World for Women and Girls