Zonta e-Club of Finland 1 Charter juhla 17.10.2015 Tuusula

Euroopan ensimmäinen Zonta e-Club aloitti toimintansa Suomessa

Kuva Zonta International Piiri 20 Governor Salla Tuominen ja kansanedustaja Eva Biaudet.
Naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia edistävä maailmanlaajuinen Zonta-järjestö hyödyntää jatkossa yhä enemmän verkon tarjoamia mahdollisuuksia. Vastikään charter- eli perustamisjuhlaansa viettänyt Zonta e-Club of Finland 1 järjestää kokouksensa pääasiassa virtuaalisesti.

Suomalaiset zontat ovat edelläkävijöitä, sillä nyt perustettu e-Club on liki 100-vuotiaan järjestön historian ensimmäinen Euroopassa. Muualle maailmaan vastaavia virtuaalikerhoja on jo perustettu viime aikoina useampia.

Vaikuttamistyötä, varojenkeruuta, verkostoitumista ja jäsenhankintaa on suunniteltu tehtävän pitkälti sosiaalisen median avulla. Virtuaalinen kokoontuminen tarjoaa samalla kätevän mahdollisuuden kutsua vierailevia asiantuntijoita kertomaan jäsenillemme ajankohtaista tietoa esimerkiksi ihmiskaupasta tai naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Zontat pyrkivät vaikuttamistyöllään ja palveluohjelmillaan herättämään päättäjien ja yksittäisten kansalaisten huomion niihin yhteiskunnan ongelmiin, jotka heijastuvat erityisesti naisiin ja tyttöihin.

Kansanedustaja Eva Biaudet: Suomessa vaikeuksia tunnistaa ihmiskaupan uhreja

Zonta e-Clubin perustamisjuhlassa puhunut kansanedustaja Eva Biaudet nosti esille naisten ja lasten heikon aseman turvapaikanhakijoina. Hän muistutti, että maailman kaikista siirtolaisista puolet on naisia.

Etyj:n ihmiskaupan vastaisena erityisedustaja aiemmin toiminut Biaudet tuntee järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvän ihmiskaupan todellisuuden kolme vuotta kestäneen kansainvälisen tehtävänsä kautta sekä toimittuaan vähemmistövaltuutettuna Suomen kansallisena ihmiskaupparaportoijana viisi vuotta

”Tälläkin hetkellä turvapaikanhakijoiden joukossa liikkuu naisten ohella myös yksinäisiä lapsia, joilla on suuri riski joutua ihmiskauppiaiden uhriksi. Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen on osoittautunut vaikeaksi. Myös Suomessa naisten kohdalla on voitu todeta, että uhri on pyytänyt apua useita kertoja esimerkiksi terveydenhuollossa ilman, että hänen pyyntöönsä olisi reagoitu asianmukaisesti.”

Biaudet korosti, että pakolaistilanteen ratkaisemisessa huomio tulisi kiinnittää laillisten siirtymisten mahdollistamiseen. ”Mitä enemmän rakennetaan rajoja, sitä suurempi vaara on tulla hyväksikäytetyksi. Juuri naisilla on suuri riski ajautua ihmiskauppiaiden syliin.”

Zonta-järjestön missiota parantaa naisten ja tyttöjen juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa Eva Biaudet pitää arvokkaana.

Kehitysmaissa naisten ja tyttöjen mahdollisuus saada oma ammatti näkyy Biaudetin mukaan koko yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääntymisenä.

”Naiset käyttävät 90 prosenttia tuloistaan perheen hyväksi. Tutkimusten mukaan jokainen lisä kouluvuosi nostaa maan bkt:tä 0,58 prosenttia. Kun tytöt saavat yhden vuoden lisää yläkoulussa, heidän tulevan perheen tulot kasvavat jopa 20 prosenttia”, Biaudet kertoi.

Zonta e-Club of Finland 1 perustamiskokous pidettiin Vuorikatu 22 Helsinki. Zonta e-Club of Finland 1 on ensimmäinen Euroopan alueen e-Club.

Paikalla oli 12 jäsentä, governor Salla Tuominen, Lt.governor Tuija Kirveskari-Tähtinen, aluejohtaja Vuokko Skyttä sekä SOM pj. Marjaana Moring. SOM toimikunnan jäsenet Tarja Hopeakangas, Helsinki II ja Erja Lindholm, Pori I liittyivät perustettavan e-Clubin jäseniksi.

Perustamiskokouksessa kirjoitettiin perustamiskirja, hyväksyttiin e-Clubin säännöt sekä valittiin e-Clubin virkailijat ja hallitus. Valittiin seuraavat virkailijat ja hallituksen jäsenet, puheenjohtaja Tarja Hopeakangas, varapuheenjohtaja Erja Lindholm, sihteeri Maarit Pallari, rahastonhoitaja Paula Peltolin sekä hallituksen jäsenet Jaana Lehtonen ja Helena Stenroos. e-Clubin jäsenmäärä on 21 jäsentä.

Zonta e-Club of Finlandin tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen zonta-toimintaan, kun uudenlainen verkostoituminen sopii perinteisiä kuukausikokouksia paremmin. Tavoitteemme on toimia tienäyttäjänä uudelle tavalle edistää naisten ja tyttöjen asemaa kansallisesti ja kansainvälisesti. e-Club toiminnassa käytämme nykyaikaisia viestintä- ja verkostoitumisteknologioita sekä sosiaalista mediaa vaikuttamiskanavana. Ensimmäinen kuukausikokouksemme on elokuussa ja syyskokouksessa syyskuussa tapaamme face-face.

Zonta e-Club of Finland 1 Charter kirja 2.6.2015

Zonta International toivotti ensimmäisen Euroopan e-Clubin tervetulleeksi.