Zonta-says-NO-kampanjan 2022 kyselyn yhteenveto

 

Webropol-kysely lähettiin aluejohtajille 24.1.2023, se pidettiin auki 4.4.2023 saakka, johon mennessä 5/6 aluejohtajaa vastasi kyselyyn.

Toteutuiko Zonta says NO-kampanja 2022 alueesi kaikissa kerhoissa?

Ainoastaan yhdellä alueella kaikki kerhot toteuttivat ZsN-kampanjan, muilla vastanneilla alueilla toteuttajien määrä vaihteli.

Mikäli ei, niin missä kerhoissa ei toteutunut ja mitkä olivat mahdolliset syyt?

Yksittäisiä kerhoja ei mainita tässä yhteenvedossa, mutta syitä kampanjan toteuttamattomuuteen olivat mm. ei tarpeeksi tietoa kampanjasta, tietoa kampanjasta ei löydä, jäsenistö ei innostu kampanjasta (mm. Tyttöjen päivä/omat muut tilaisuudet/joulu liian lähellä) ja ei saa lupia järjestää esim. valaistuksia. Myös yhteistyökumppaneiden puute estää toteuttamisen.

Mitkä olivat alueesi kerhoissa kampanjan 2022 parhaat onnistumiset?

Onnistumisia raportoitiin laajasti ja onnistumiset motivoivat jatkamaan kampanjaa joka vuosi ”Kerhoon se toi tekemisen tunnetta ja innostusta, joka poiki seuraavan projektin liittyen varainkeruuseen”.  Erilaisten tilaisuuksien järjestäminen joko yksin kerhona tai yhteistyökumppaneiden (muut naisjärjestöt, kaupungit, kirjastot, teatterit, kauppakeskukset, seurakunnat) ylittää myös mediakynnyksen helpommin. Tilaisuuksiin saatiin nimekkäitä ja asiantuntevia puhujia.

Oranssin värin ja valojen käyttäminen lisäsi näkyvyyttä (mm. näyteikkunoiden, patsaiden ja siltojen valaiseminen), oranssit kävelyt ja kaduille jalkautuminen oranssiin pukeutuneina ja Zonta-materiaalia jakaen.

Aluevaltuutettujen, poliitikkojen ja julkisuuden henkilöiden kutsuminen mukaan esimerkkihenkilöiksi.

Monipuolinen somenäkyvyys paikallislehtien lisäksi.

”Tärkeimmät viestimme olivat: Et ole yksin, hae apua! sekä väkivaltaa kohdanneiden lähipiirille osoitettu Älä sulje silmiäsi väkivallalta, ohjaa avun piiriin, tue.”

Miten piiri ja piirin Naisten oikeuksien toimikunta voisi tukea vuoden 2023 kampanjaa entistä paremmin?

”Piirin koulutukset ja piirikokouksen yhteydessä työpaja ovat hyviä työkaluja inspiroimiseen samoin kuin onnistuneiden tapahtumien jako muille kerhoille. Näitä lisää!”

”Tärkein tuki mielestäni on tiivis ja ajankohtainen tietopaketti kampanjan tavoitteista ja siihen liittyvistä faktoista, ettei niitä joudu itse etsiskelemään. Tietenkin myös hyvät ideat jakoon!”

 Kampanjan kestoon ja vaikuttamiseen liittyen tarvitaan piirin apua ja yhteistä materiaalia ajoissa ennen kampanjaa, toki sitä jonkin verran jo onkin, mutta

-valmiit fb-postaukset, joita voisi jakaa piirin sivulta tai piirin fb-stä, helpottaisivat niitä kerhoja, joissa some-vaikuttaminen koetaan vieraaksi

-sisältövalmiita ja isotekstisiä julisteita intraan saataville, jotka helposti edelleen työstettäviksi eli tulostusvalmiita – käytettäväksi esim. kirjastonäyttelyissä.

-valmiita julisteraameja, joihin voisi keho itse kirjata sisällön, jota haluaa painottaa.

-kansainvälistä ZNO materiaalia suomeksi käännettynä

Laajempi yhteistyö esim. Naisjärjestöjen Keskusliiton ja muiden samaa viestittävien kanssa. Yhteinen, tarkkaan kohdennettu, keskitetty kampanja.

”Toimikunta voisi nostaa esille Tartton kerhon, niin että toisetkin Viron kerhot näkevät, että aihe on tärkeä. ja se voisi antaa lisää intoa kaikille”.

Muita ideoita Zonta says No-kampanjaan liittyen?

Koska Zonta Says NO kampanja liittyy UN Women -oranssit päivät kampanjaan, olisi hyvä, jos voisi vielä paremmin ja yhdessä sovitusti tehdä yhteistyötä niiden tahojen kanssa, joille tämä päivä ja aktivismin päivät on sama ja samat tavoitteet. Valtakunnallinen kampanja, jotta pienetkin kerhot voisivat helpommin osallistua.

QR-koodien käyttö materiaaleissa.

”Vaikuttajakampanjan voisi toteuttaa melko helposti myös valtakunnallisesti. Teimme kuvaraamin ja valmiin viestin, jonka avulla lähestyttiin vaikuttajia. Heitä pyydettiin tukijoiksi kampanjaan, pyydetiin valokuvaa ja sen käyttölupaa kampanjassa (sekä heiltä että kuvaajalta), näytettiin mallikuva, miltä lopputulos näyttäisi ja kerrottiin, miten kuvaa on tarkoitus käyttää. Osa lupautui, osa ei. Kun mainoskuva oli valmis, se myös lähetettiin heille tiedoksi. Osa kontakteista tapahtui tuttujen kautta, osa ihan kylmiltään”.

Naisten oikeuksien toimikunnan 2022-2024 puolesta

Taina Junttila

Yhteenveto löytyy täältä pdf-muodossa