Kansainvälinen YK:n päivä • United Nations Day

YK:n päivää juhlistetaan Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan eli YK:n toiminnan perustaneen dokumentin käyttöönottamisen kunniaksi. Päivä otettiin käyttöön jo vuonna 1948 ja YK:n yleiskokous on suositellut sittemmin, että päivä otettaisiin käyttöön maailmanlaajuisesti myös kansallisena lomapäivänä.

YK:n päivä onkin erinomainen kansainvälisen yhteisön tilan tarkastelulle. Kaikki ne konfliktit, haasteet ja yhteiset tavoitteet, jotka määrittelevät valtioiden välistä yhteistyötä, pitävät sisällään jonkin aspektin YK-järjestelmistä. Kenties suunnitelmat tai neuvottelut ovat saaneet alkunsa turvallisuusneuvoston kokouksista tai 150 jäsenmaan aloitteesta yleiskokouksen istunnossa. Surullista kyllä, moneen otteeseen YK on uutislähetyksiemme keskiössä silloin, kun maailmaa vaivaa jokin merkittävä kriisi, sotilaallinen konflikti tai äärimmäinen sääilmiö, joka on tuottanut katastrofin jälkeen tilan, jossa YK:n toimijat ovat auttamassa kaikkein heikoimpia.

Kansainvälisenä YK:n päivänä voimme tutustua YK:n toimintaan myös positiivisessa ilmapiirissä, tutustua siihen ja tutkia sen eri muotoja, ja arvostaa YK:n toimintaa sen luonnollisessa muodossa: maailmanlaajuisena yhteistyöjärjestönä, joka tekee positiivisia ja kansainvälisiä oloja parantavia aloitteita, ajaa läpi vaikeita mutta silti toivottuja tavoitteita ja pyrkii edistämään kaikessa toiminnassaan peruskirjansa henkeä, tapahtui se sitten kentällä tai kabineteissa.

Teemapäivän kotisivut tästä!


Tapahtuman tiedot

  • Aika:

Pin It on Pinterest