24.10.2023 Kansainvälinen YK:n päivä | United Nations Day

YK perustettiin vuonna 1945 tavoitteenaan luoda maailma, jossa ihmiset eläisivät tasavertaisina ja hyvinvoivina, ilman väkivallan ja sodan uhkaa. Hallitusten välisen järjestön tavoitteiksi asetettiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä ihmisoikeuksien edistäminen.

YK:n toiminnan raamit on kirjattu YK:n peruskirjaan. Peruskirja määrittelee järjestön tavoitteet, keskeiset toimielimet ja päätöksenteon tavat. YK:n peruskirja astui voimaan 24. lokakuuta 1945. Kyseistä päivää on julistettu kansainvälisenä YK:n päivänä vuodesta 1948 lähtien.

Tiesitkö, että

  • YK:n johdolla on solmittu noin 500 kansainvälistä sopimusta eri aloilla.
  • YK:lla on tällä hetkellä 193 jäsenmaata.
  • YK:ta johtaa pääsihteeri. Vuonna 2017 toimessa aloitti portugalilainen António Guterres.
  • YK:n päämaja, samoin kuin Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä kansakunnissa sijaitsevat New Yorkissa.

Teemapäivän kotisivu

UN Day marks the anniversary of the entry into force in 1945 of the UN Charter.


Tapahtuman tiedot

  • Aika:

Pin It on Pinterest