Kansainvälinen rauhanpäivä • International Day of Peace

Vuonna 1981 YK:n yleiskokous asetti kansainväliseksi rauhanpäiväksi syyskuun kolmannen tiistain. Vuoden 2001 New Yorkin terrori-iskujen seurauksena yleiskokous päätti, että kansainvälistä rauhanpäivää vietetään vuodesta 2002 lähtien 21. syyskuuta.

Päivä on omistettu rauhan vahvistamiselle niin kansojen sisällä kuin niiden välilläkin. Rauhanpäivän ajaksi toivotaan kaikkien konfliktien taukoavan. YK soittaa päivän kunniaksi rauhankelloja.

Vuodet 2001-2010 YK julisti kansainvälisen rauhankulttuurin ja väkivallattomuuden vuosikymmeksi erityisesti maailman lapsille. YK:n määritelmän mukaan rauhankulttuurilla tarkoitetaan väkivaltaa ja konflikteja ehkäiseviä arvoja, asenteita, elämäntapoja ja käyttäytymismalleja. Konflikteja pyritään ehkäisemään vaikuttamalla erityisesti yhteiskuntien rakenteellisiin tekijöihin, kuten köyhyyteen ja epätasa-arvoon. Avoin keskusteluyhteys ja vuorovaikutus yksilöiden, ryhmien ja valtioiden välillä on avainasemassa.
Kestävän kehityksen tavoitteen 16 tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaisia, rauhanomaisia ja osallisuutta edistäviä yhteiskuntia ja instituutioita. Rauhanomaisessa yhteiskunnassa kaikki ovat tasa-arvoisia ja kaikilla on pääsy oikeuspalveluiden pariin. Rauha edesauttaa kestävää kehitystä ja samaan aikaan kestävän kehityksen tukeminen edistää rauhaa.

Tiesitkö, että

  • 1900-luvulla koettiin kaksi tuhoisaa maailmansotaa, mutta niiden jälkeen sodissa aiheutuvien kuolemien määrä on tasaisesti vähentynyt. Myös murhat ja tapot ovat vähentyneet suuressa osassa maailmaa. Toisaalta konflikteissa mukana olevien osapuolten määrä on kasvanut ja valtioiden väkivalta kansalaisia kohtaan on lisääntynyt, samoin kuin mafioiden, huumekartellien ja jengien väkivalta.
  • YK:n rauhanturvaoperaatioita on vuodesta 1948 lähtien ollut yhteensä 71.
  • Suomi on osallistunut yli 30 rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioon vuodesta 1956 alkaen. Operaatioiden toimeenpanosta voi vastata YK tai Etyj sekä esimerkiksi Nato, EU tai operaatiota johtava maa.

International Day of Peace


Tapahtuman tiedot

  • Aika:

Pin It on Pinterest