Kansainvälinen nuorison päivä • International Youth Day

Joka neljäs maailman yli seitsemästä miljardista ihmisestä on 10-24 -vuotias! Samalla kun suomalaisessa keskustelussa puhutaan eläkepommin vaikutuksista, on monissa muissa maissa herännyt hyvin päinvastaisia kysymyksiä yhteiskunnan väestörakenteesta. Nuorison tarjolla olevat mahdollisuudet työllistyä ja osallistua aktiivisesti yhteiskuntansa toimintaan ovat kysymyksiä, joihin etsitään kuumeisesti vastauksia varsinkin konfliktialueilla mutta joita kukin yhteiskunta joutuu miettimään omalta kannaltaan.

Suojaamalla nuorison poliittisia, yhteiskunnallisia ja muita oikeuksia, tukemalla yrittäjyyttä ja koulutusta sekä kehittämällä parisuhde- ja seksuaalisuusneuvontaa nuorison tarpeiden mukaan voivat päättäjät edistää sitä, että nuori sukupolvi kokee saavansa tasa-arvoiset ja riittävät osallistumismahdollisuudet ja valmiudet elää täyspainoista elämää myös 2000-luvun Suomessa.

 

YK:n yleiskokouksen julistus 17.12.1999, A/RES/54/120

Teemapäivän kotisivu


Tapahtuman tiedot

  • Aika:

Pin It on Pinterest