Kansainvälinen lukutaitopäivä • International Literacy Day

Lukutaitopäivää vietetään 8. syyskuuta. Päivän tarkoituksena on muistuttaa kansainvälistä yhteisöä lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta.

Koulutuksella on merkitystä erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta. Kouluakäyvä tyttö todennäköisesti avioituu vanhempana, saa vähemmän lapsia sekä kykenee huolehtimaan lapsistaan paremmin kuin kouluakäymätön.

Lukutaito on keskeinen tekijä kestävän kehityksen edistämisessä. Kestävän kehityksen neljännen tavoitteen päämääränä on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tiesitkö, että:

  • Noin 91 prosenttia 15–24-vuotiaista nuorista osaa lukea. Lukutaidossa on kuitenkin suuria alueellisia eroja.
  • Huomattavista edistysaskelista huolimatta 260 miljoonaa 6-17-vuotiasta lasta ja nuorta ei edelleenkään käy koulua (tieto vuodelta 2017).
  • Vuonna 2015 yli 600 miljoonalta (55 prosentilta) peruskouluikäiseltä lapselta ja nuorelta puuttui riittävät perustaidot lukemisesta ja matematiikasta. Näistä noin kolmasosalla ei ollut pääsyä koulutukseen.
  • Koulunkäynnin ja lukutaidon aste on matala erityisesti Saharan eteläpuoleisen Afrikan maissa. Suuresta osasta kouluista puuttuvat muun muassa perusrakenteet ja -palvelut, kuten juomavesi, sähkö, tietokoneet ja internet sekä koulutetut opettajat.
  • Arviolta 750 miljoonaa aikuista ei osaa lukea. Kaksi kolmasosaa heistä on naisia.

Lähteet: United Nations Statistics DivisionMDG report 2015UNESCO Institute for Statistics-SDGUNESCO Institute for Statistics

Teemapäivän kotisivu YK
Teemapäivän kotisivu Unesco

5.9.2022 Since 1967, International Literacy Day (ILD) celebrations have taken place annually around the world to remind the public of the importance of literacy as a matter of dignity and human rights, and to advance the literacy agenda towards a more literate and sustainable society. Despite progress made, literacy challenges persist with 771 million illiterate people around the world, most of whom women, who still lack basic reading and writing skills and are faced with increased vulnerability. This year’s International Literacy Day will be celebrated worldwide under the theme, “Transforming literacy learning spaces” and will be an opportunity to rethink the fundamental importance of literacy learning spaces to build resilience and ensure quality, equitable, and inclusive education for all.


Tapahtuman tiedot

  • Aika:

Pin It on Pinterest