CSW68 -sessio järjestetään 11.-22.3.2024 The Commission on the Status of Women (CSW)

Naisten asemaa käsittelevä toimikunnan CSW68 istunto 11.-22.3.2024

Niistä 6 494 kansalaisjärjestöstä (NGO), joilla on neuvoa-antava asema Yhdistyneissä Kansakunnissa, vain 141:llä on yleinen neuvoa-antava asema, mikä on korkein asema, joka kansalaisjärjestöllä voi olla YK:ssa. Zonta Internationalille myönnettiin yleinen neuvonantajan asema vuonna 1969.

Yleisen neuvoa-antavan aseman omaavana kansalaisjärjestönä Zonta International kutsutaan osallistumaan vuosittaiseen naisten asemaa käsittelevään toimikuntaan (CSW) New Yorkissa. Naisten asemaa käsittelevä komissio on:

  • Talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) toimiva toimikunta.
  • Pääasiallinen maailmanlaajuinen hallitustenvälinen elin, joka on omistautunut yksinomaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja naisten vaikutusvallan lisäämiseen.
  • Perustettu 21. kesäkuuta 1946 annetulla päätöslauselmalla valvomaan ja edistämään naisten oikeuksia ja kehittämään maailmanlaajuisia standardeja sukupuolten tasa-arvolle ja naisten vaikutusvallan lisäämiselle; Mandaattia laajennettiin vuonna 1996 kattamaan Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman täytäntöönpanon edistymisen seuranta ja tarkastelu.

CSW68: 11.–22. MAALISKUUTA 2024

  • Ensisijainen teema : Sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen ja kaikkien naisten ja tyttöjen voimaannuttamisen nopeuttaminen puuttumalla köyhyyteen ja vahvistamalla instituutioita ja rahoitusta sukupuolinäkökulmasta.
  • Katsauksen teema : Sosiaalisen suojelun järjestelmät, julkisten palvelujen saatavuus ja kestävä infrastruktuuri sukupuolten tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen vaikutusvallan lisäämiseksi (63. istunnon yhteisesti sovitut päätelmät).
Mikä on CSW?

CSW on suurin vuosittainen naisten oikeuksia käsittelevä kokoontuminen maailmanlaajuisesti , ja se on tärkein maailmanlaajuinen hallitustenvälinen elin, joka on omistautunut yksinomaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja naisten vaikutusvallan lisäämiseen. CSW on tärkeässä asemassa naisten oikeuksien edistämisessä, naisten elämän todellisuuden dokumentoimisessa kaikkialla maailmassa ja maailmanlaajuisten tasa-arvostandardien ja naisten voimaannuttamisen luomisessa.

Lisätietoja:
Zonta International Zonta International CSW68
UNWomen sivustolta lisätietoja: UNWomen CSW68

Zonta International Statement to the 68th Session of the Commission on the Status of Women |Zonta International Statement to the CSW68|


Tapahtuman tiedot

  • Aika:

Pin It on Pinterest