Ehdokasasettelu Zonta International Piiri 20:n tehtäviin toimikaudelle 2024-2026 on alkanut

Varkauden piirikokouksessa 7.10.2023 valitaan Piiri 20:n hallituksen jäsenet ja heidän varahenkilönsä kaudelle 1.6.2024 – 31.5.2026. Lisäksi kokouksessa valitaan Piiri 20:n vaalitoimikunnan ja Lisa Andström -toimikunnan jäsenet sekä toiminnantarkastajat.

Pyydämme nyt kerhoja etsimään ehdokkaita.

Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva Webropol-lomake viimeistään 30.4.2023.

Ehdokasasettelusta lisätietoja saat Piiri 20:n vaalitoimikunnan jäseniltä.

EHDOKAS TÄYTTÄÄ WEBROPOL-LOMAKKEEN

Sirkka, Raisa ja Lea
Zonta International Piiri 20:n vaalitoimikunta 2022-2024

Vaalitoimikunta • Nominating Committee
Committee Chair Raisa Valve
 raisa.valve[at]zonta.fi
 +358 44 2375 151

Toimikunnan jäsenet • Committee Member
Sirkka Sainio +358 44 240 0199
Lea Adolfsson +358 40 589 7949

VAALIT VARKAUDEN PIIRIKOKOUKSESSA SYKSYLLÄ 2023

 

OHJEITA KAUDEN 2024-2026 EHDOKASASETTELUUN JA VAALIKELPOISUUTEEN

 • Piiri 20:n kerhot voivat ehdottaa vaalikelpoisuuden täyttävää ehdokasta Piiri 20:n tehtävään 30.4.2023 mennessä.
 • Ehdotus tehdään Piiri 20:n intranet-sivuilta löytyvällä Webropol-lomakkeella. Lomakkeen täyttää ehdokas itse. Ehdottajakerho kirjoittaa perustelut ehdokkaasta ja ehdokas kopioi sen lomakkeeseen. Valokuva ehdokkaasta (alle 6 kk vanha kuva) liitetään mukaan lomakkeeseen.
 • Piiri 20:n vaalitoimikunta lähettää ehdokkaille ja ehdottajakerhojen puheenjohtajille suostumus- ja vakuutuslomakkeen toukokuun 2023 aikana.
 • Piiri 20:n vaalitoimikunta tekee ehdotusten pohjalta esitykset ehdokasasettelusta piirikokouksen päätettäväksi. Ehdokkaat julkistetaan piirin nettisivuilla vähintään 60 päivää ennen vaalikokousta.
 • Piiri 20:n vaalit järjestetään piirikokouksessa 7.10.2023 Varkaudessa.
 • Ehdokkaan on oltava valmis ottamaan tehtävä vastaan, jos hän tulee valituksi. Toimikausi on 1.6.2024 – 31.5.2026.

 

Varkauden piirikokouksessa 7.10.2023 valitaan Piiri 20:n hallitus 1.6.2024 alkavalle kaksivuotiskaudelle

 1. Puheenjohtaja = Governor
 2. Varapuheenjohtaja = Lieutenant Governor
 3. Rahastonhoitaja = Treasurer
 4. Alueiden 1-6 aluejohtajat = Area Directors (AD)
 5. Vararahastonhoitaja = Vice Treasurer
 6. Alueiden 1-6 vara-aluejohtajat = Vice Area Directors (VAD)

Lisäksi valitaan

 1. Piiri 20:n vaalitoimikunta = District Nominating Committee
  • valitaan 3 jäsentä (vähintään 5 ehdokasta ja eniten ääniä saanut on puheenjohtaja)
 1. Lisa Andström -toimikunta = Lisa Andström Committee
  • Valitaan 4 jäsentä (vähintään 4 ehdokasta ja eniten ääniä saanut toimii puheenjohtajana). Lisäksi toimikuntaan kuuluu 1 Haminan kerhon nimeämä edustaja.
 1. 2 Toiminnantarkastajaa = Auditors
 2. 2 Varatoiminnantarkastaja = Vice Auditors

Edellytykset tehtäviin 1 – 6

 • Jokaisen tulee olla toiminut ainakin kaksi (2) vuotta vaaleilla valitussa kerhon hallituksessa ja/tai hänen on täytynyt olla Piiri 20:n toimikunnan puheenjohtaja.
 • Piirihallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja aluejohtajan/vara-aluejohtajan on täytynyt toimia ainakin yksi (1) vuosi kerhon puheenjohtajana (Club President).
 • Vaaleilla valittu henkilö ei saa toimia missään muussa vaaleilla valitussa tehtävässä piiritasolla.

  Edellytykset tehtävään 7

 • Piiri 20:n vaalitoimikunnan jäsen ei saa olla toimikautenaan ehdokkaana Piiri 20:n vaaleissa.
 • Jokaisen Piiri 20:n vaalitoimikuntaan valitun henkilön tulee olla toiminut ainakin kaksi (2) vuotta vaaleilla valitussa kerhon hallituksessa ja toiminut vaaleilla valitussa tai nimitetyssä tehtävässä piiritasolla.

   Edellytykset tehtävään 8

 • Lisa Andström -toimikunnan jäsenten tulee edustaa eri alojen asiantuntemusta.
 • Lisa Andström -toimikunnan jäsen voidaan valita korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi kaksivuotiskaudeksi.

   Edellytys tehtäviin 9 – 10

 • Ei edellytä KHT- tai HTM-tutkintoa, eikä saa olla Piiri 20:n hallituksen jäsen tai päättävässä asemassa Zonta-järjestössä.

Noudatamme Suomen yhdistyslakia kaikilta osin. Ehdokkuutta harkitsevien on hyvä perehtyä tehtävien sisältöihin ja vaatimuksiin Suomen yhdistyslain näkökulmasta, Zonta Internationalin sääntöihin (Bylaws Article XIV) ja Zonta Internationalin Piirin käsikirjaan (Zonta International District Manual).

Ehdokkaiden tulee noudattaa kampanjoinnista annettuja menettelytapaohjeita. Zonta International Campaigning Policy | PDF |